Αποδέχομαι τα στοιχεία μου να διατηρηθούν από τη WIND Ελλάς ακόμα και στην περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί άμεσα η υπηρεσία, καθώς και να επικοινωνήσει μαζί μου η WIND Ελλάς και οι συνεργάτες της είτε με τηλεφωνική κλήση, είτε με άλλο ηλεκτρονικό μέσο για την εκ νέου ενημέρωση σχετικά με την υπηρεσία. Γνωρίζω ότι διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή εδώ.