Τι είναι το VDSL και σε τι διαφέρει με το ADSL;


Τι είναι το VDSL

Η τεχνολογία VDSL (Very-high-bitrate DSL):

  • Είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
  • Προσφέρει γρηγορότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων σε σύγκριση με το ADSL/ADSL2+

Δυνατότητες VDSL

  • Υψηλότερες ταχύτητες downloading αρχείων από το Internet
  • Χρήση περισσότερων προγραμμάτων ταυτόχρονα που απαιτούν σύνδεση με το Internet (όπως VOIP τηλεφωνία, IP τηλεόραση κ.α.)
  • Πολύ υψηλότερες ταχύτητες από τις συνδέσεις ADSL/ADSL2+
Σε βοήθησε αυτό που
διάβασες;