Πώς δημιουργώ προφίλ στο Netflix;


Δημιουργία προφίλ

  1. Επίλεξε την εφαρμογή "Netflix" από το κεντρικό μενού της WIND VISION ή πάτησε το κουμπί "Netflix" στο τηλεχειριστήριο
  2. Στην αρχική οθόνη των προφίλ, πάτησε στο "Προσθήκη"
  3. Πληκτρολόγησε το όνομα του προφίλ και πάτησε στο "Επόμενο"
  4. Αν το επιθυμείς, επίλεξε "Εικονίδιο" για το προφίλ και πάτησε "Ας το κάνουμε"
  5. Επίλεξε "Γλώσσα"
  6. Αν το προφίλ είναι "Για παιδιά κάτω των 12 ετών" ενεργοποίησε την αντίστοιχη επιλογή
  7. Πάτησε στο "Τέλος" για αποθήκευση του προφίλ
Σε βοήθησε αυτό που
διάβασες;