Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ VDSL μέσω αστικού κέντρου & VDSL μέσω καμπίνας;


Μέσω αστικού κέντρου

Η σύνδεση γίνεται αποκλειστικά μέσω του καλωδίου χαλκού.

Το καλώδιο χαλκού μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες λόγω της μεγάλης απόστασης που καλύπτει.

Μέσω υπαίθριας καμπίνας

Η σύνδεση γίνεται απευθείας με τις υπαίθριες καμπίνες (γκρι κουτιά τα οποία βρίσκονται συνήθως σε πεζοδρόμια), μειώνοντας στο ελάχιστο το μήκος του καλωδίου χαλκού που χρησιμοποιεί η σύνδεσή σου.

Η σύνδεση της υπαίθριας καμπίνας γίνεται μέσω οπτικών ινών ενώ την υπόλοιπη απόσταση έως το σπίτι σου την καλύπτει το καλώδιο χαλκού, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα μερικά δεκάδες ή εκατοντάδες μέτρα.

Αυτό εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και ποιότητα στις υπηρεσίες σου, αφού οι οπτικές ίνες δεν επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες.

Σε βοήθησε αυτό που
διάβασες;