Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των NGA συνδέσεων σε σχέση με το ADSL;


Πλεονεκτήματα NGA

Οι τεχνολογίες NGA σε σύγκριση με τις απλές ADSL συνδέσεις παρέχουν υπηρεσίες Internet & τηλεφωνίας που είναι:

  • Ταχύτερες
  • Αποδοτικότερες
  • Σταθερές

Σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ADSL είναι η μειωμένη απόκλιση μεταξύ της ονομαστικής και της πραγματικής ταχύτητας του πακέτου που έχεις ενεργοποιήσει.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συνδέσεις NGA επηρεάζονται από πολύ λιγότερους παράγοντες.

Τι σημαίνει ο όρος NGA

Το NGA σημαίνει Next Generation Access και χρησιμοποιούνται κυρίως οπτικές ίνες, σε αντίθεση με τις συνδέσεις ADSL που χρησιμοποιούν καλώδια χαλκού.

Σε βοήθησε αυτό που
διάβασες;