Πώς μπορώ να επανασυντονίσω τα ψηφιακά κανάλια σε περίπτωση αλλαγής συχνότητας;


2η ψηφιακή μετάβαση

Κατά τη μετάβαση στις νέες συχνότητες της ψηφιακής τηλεόρασης, θα χρειαστεί να επανασυντονίσεις τον αποκωδικοποιητή WIND VISION ώστε να λαμβάνει το σήμα των ψηφιακών καναλιών.

Επανασυντονισμός ψηφιακών καναλιών

Για να μπορείς να παρακολουθείς τα κανάλια της DIGEA και της ΕΡΤ στον αποκωδικοποιητή της WIND VISION:

  1. Πάτησε το μπλε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να μπεις στην Αρχική Οθόνη΄
  2. Επίλεξε "Ρυθμίσεις"
  3. Επίλεξε "Αναζήτηση καναλιών"
  4. Πάτησε "ΟΚ"
  5. Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης πάτησε στο "Συνέχεια"

επανασυντονισμός ψηφιακών καναλιών στη wind vision σε περίπτωση αλλαγής συχνότητας 

Χρήσιμη συμβουλή

Η αναζήτηση των ψηφιακών καναλιών ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Σε βοήθησε αυτό που
διάβασες;