Πώς αλλάζω τον κωδικό του περιβάλλοντος διαχείρισης του router SimpleFi;


Βήμα 1

 1. Άνοιξε το πρόγραμμα πλοήγησης της επιλογής σου (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge κ.α.)
 2. Πληκτρολόγησε στη γραμμή διεύθυνσης https://router.wind ή 192.168.1.254
 3. Συμπλήρωσε τον κωδικό διαχειριστή που βρίσκεται στην κάτω όψη του router και επίλεξε "Login"

SimpleFi είσοδος στο router

Βήμα 2

Επίλεξε το "Modify Login Password" που βρίσκεται επάνω δεξιά.

SimpleFi αλλαγή κωδικού διαχέρισης περιβάλλοντος router

Βήμα 3

Πληκτρολόγησε τον κωδικό που:

 1. Υπάρχει ήδη (ο προεπιλεγμένος κωδικός βρίσκεται στην κάτω όψη του router)
 2. Επιθυμείς να ορίσεις (δύο φορές για επιβεβαίωση)
 3. Πάτησε "Apply" για αποθήκευση

Χρήσιμη συμβουλή

Ο συγκεκριμένος κωδικός δεν αφορά το ασύρματο δίκτυο του Wi-Fi αλλά μόνο το περιβάλλον διαχείρισης του router.

SimpleFi αλλαγή κωδικού διαχείρισης περιβάλλοντος router

Βήμα 1

 1. Άνοιξε το πρόγραμμα πλοήγησης της επιλογής σου (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge κ.α.)
 2. Πληκτρολόγησε στη γραμμή διεύθυνσης "192.168.1.254"
 3. Συμπλήρωσε τον κωδικό διαχειριστή που βρίσκεται στην κάτω όψη του router και επίλεξε "Login"

SimpleFi 4G είσοδος στο router

Βήμα 2

Επίλεξε το "Modify Login Password" που βρίσκεται επάνω δεξιά.

SimpleFi 4G αλλαγή κωδικού διαχέρισης περιβάλλοντος router

Βήμα 3

Πληκτρολόγησε τον κωδικό που:

 1. Υπάρχει ήδη (ο προεπιλεγμένος κωδικός βρίσκεται στην κάτω όψη του router)
 2. Επιθυμείς να ορίσεις (δύο φορές για επιβεβαίωση)
 3. Πάτησε "Apply" για αποθήκευση

Modify login page

Χρήσιμη συμβουλή

Ο συγκεκριμένος κωδικός δεν αφορά το ασύρματο δίκτυο του Wi-Fi αλλά μόνο το περιβάλλον διαχείρισης του router.

Ο νέος κωδικός:

 • Δεν μπορεί να είναι κενός
 • Επιτρέπεται να περιέχει έως 32 χαρακτήρες
 • Μπορεί να περιλαμβάνει τους ακόλουθους χαρακτήρες: 0-9 a-z A-Z !#$*+,-.%:=?@[]^_{|}~
Σε βοήθησε αυτό που
διάβασες;