Ο συναγερμός δεν στέλνει σήματα στο Κέντρο Σημάτων


Δοκιμή κλήσης συναγερμού

Εάν το σταθερό τηλέφωνο:

  • Λειτουργεί κανονικά
  • Μπορεί να καλέσει άλλους αριθμούς

δοκίμασε να κάνεις μία κλήση στον αριθμό που έχει οριστεί να καλεί ο ίδιος ο συναγερμός.

Χρήσιμη συμβουλή

Ο αριθμός που ορίζεται συνήθως είναι του Κέντρου Λήψεως Σημάτων εναλλακτικά όμως θα μπορούσε να ήταν και το κινητό σου.

Πρόβλημα εγκατάστασης

Εάν η κλήση ολοκληρώνεται κανονικά από το σταθερό αλλά ο συναγερμός δεν μπορεί να καλέσει ίσως είναι πρόβλημα:

  • Εγκατάστασης του συναγερμού
  • Ρύθμισης του συναγερμού
Σε βοήθησε αυτό που
διάβασες;