Δεν μπορώ να καλέσω στο εξωτερικό


Κλήση από κινητό

  1. Δοκίμασε να καλέσεις τον ίδιο αριθμό από το κινητό τηλέφωνο
  2. Αν και από το κινητό ο αριθμός δεν είναι προσβάσιμος, ίσως υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση του αριθμού που καλείς
  3. Αν από το κινητό τηλέφωνο ο αριθμός καλεί ενώ από το σταθερό δεν καλεί, πιθανότατα οφείλεται σε θέμα ποιότητας της κλήσης προς το εξωτερικό

Θέματα ποιότητας κλήσης

Αν αντιμετωπίζεις θέματα ποιότητας όπως:

  • Κακή ποιότητα κλήσης
  • Διακεκομμένη συνομιλία
  • Χαμηλή ακουστικότητα

επικοινώνησε με το τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης εδώ.

Σε βοήθησε αυτό που
διάβασες;