Που θα βρω τα προγράμματα που έχω γράψει και πώς τα διαγράφω;


Διαθεσιμότητα προγραμμάτων

Τα προγράμματα που έχεις γράψει είναι διαθέσιμα στο My Library:

 1. Πάτησε το μπλε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο
 2. Με το δεξί βέλος του τηλεχειριστηρίου, επίλεξε το εικονίδιο My Library

Στο My Library θα βρεις:

 • Ολοκληρωμένες εγγραφές
 • Προγραμματισμένες εγγραφές
 • Διαθέσιμο χρόνο εγγραφής

Διαγραφή προγραμμάτων

 1. Πάτησε το μπλε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο
 2. Με το δεξί βέλος του τηλεχειριστηρίου, επίλεξε το εικονίδιο My Library
 3. Επίλεξε το πρόγραμμα που θέλεις να διαγράψεις
 4. Επίλεξε το "Διαγραφή Επεισοδίου"
 5. Πάτησε "Ναι"

Μεταφορά προγραμμάτων σε υπολογιστή

Τα προγράμματα που υπάρχουν στο My Library:

 • Δεν μπορούν να μεταφερθούν σε εξωτερική συσκευή/μέσο αποθήκευσης
 • Είναι διαθέσιμα για προβολή μόνο μέσα από τη WIND VISION (αποκωδικοποιητή & app)
Σε βοήθησε αυτό που
διάβασες;