Μπορώ να χρησιμοποιήσω το mobile broadband στο εξωτερικό;


Mobile broadband

Η υπηρεσία Roaming δεν είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές των προγραμμάτων Mobile Broadband.

Σε βοήθησε αυτό που
διάβασες;