Ποιες περιοχές καλύπτει το δίκτυο 4G της WIND;


Αθήνα

Δίκτυο 4G WIND στην Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Δίκτυο 4G WIND στη Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

Δίκτυο 4G WIND στην Ελλάδα

Σε βοήθησε αυτό που
διάβασες;