Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ 4G και 5G;


Διαφορές 4G/5G

Το 5G δεν είναι απλώς η εξέλιξη του 4G. Περιλαμβάνει σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις όπως:

  • Βελτιωμένους αλγορίθμους που αυξάνουν την αποδοτικότητα του διαθέσιμου φάσματος
  • Διάθεση όλο και περισσότερου φάσματος
  • Νέες τεχνολογίες πολλαπλών κεραιών για ενίσχυση της λήψης
  • Νέα αρχιτεκτονική στο δίκτυο κορμού

Χρήσιμη συμβουλή

Διάβασε περισσότερα για το 5G εδώ.

Απόδοση 5G

Το δίκτυο 5G θα είναι σε πολλές περιπτώσεις τουλάχιστον 10 φορές καλύτερο από το δίκτυο 4G και θα προσφέρει:

  • Ταχύτητες που θα ξεπερνούν το 1 Gbps
  • Εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (low latency)
  • Δυνατότητα σύνδεσης δισεκατομμυρίων συσκευών με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Σε βοήθησε αυτό που
διάβασες;