• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Κάνε click πάνω στον λογαριασμό

και βρες όλες τις απαντήσεις!

Υποδείγματα λογαριασμών:
 
 
 

Περιστρέψετε τη συσκευή σας για καλύτερη προβολή

Εδώ αναγράφονται τα προσωπικά σου στοιχεία.

Στο δεξί πάνω μέρος κάθε λογαριασμού, εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο & η διεύθυνση σου.

Αριστερά επάνω, αναγράφονται τα βασικά στοιχεία σου.

Τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να προσέξεις:

 • Η ημερομηνία έκδοσης του τρέχοντος λογαριασμού
 • Ο Κωδικός πληρωμής ΑΤΜ που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για την ηλεκτρονική πληρωμή μέσω της υπηρεσίας e-bill, ATM και e banking
 

Στην ενότητα αυτή βλέπεις με μια ματιά το σύνολο του λογαριασμού σου.

 • Αρχικά αναγράφεται η συνολική αξία του τρέχοντος λογαριασμού σου για την τηλεφωνική σου σύνδεση πριν από την επιβολή Φ.Π.Α. & Τελών Κινητής Τηλεφωνίας, καθώς και η περίοδος χρέωσης του τρέχοντος λογαριασμού.
 • Ακολουθούν το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας, το σύνολο χρεώσεων χωρίς Φ.Π.Α., το καθαρό ποσό Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί & το Σύνολο του Τρέχοντος Λογαριασμού με την ημερομηνία που πρέπει να εξοφληθεί.
 • Τέλος, φαίνεται ευδιάκριτα το Συνολικό Ποσό (προηγούμενο και τρέχον) που καλείσαι να πληρώσεις.
 • Για την ενημέρωσή σου, όσον αφορά στο Σύνολο του Τρέχοντος Λογαριασμού, υπάρχει διαχωρισμός του ποσού που πληρώνεις για τη WIND & του ποσού που πληρώνεις για φόρους (Φ.Π.Α. & Τέλη κινητής τηλεφωνίας).
 

Στο κέντρο της 1ης σελίδας, φαίνεται ευδιάκριτα ο αριθμός τηλεφώνου στον οποίο αναφέρεται ο λογαριασμός.

Το νούμερο αυτό εμφανίζεται επίσης και σε όλες τις σελίδες που ακολουθούν, επάνω δεξιά.
 

Η ημερομηνία εξόφλησης αναγράφεται ευδιάκριτα κάτω από το «Σύνολο Τρέχοντος Λογαριασμού», αλλά ισχύει μόνο για το ποσό του Τρέχοντος Λογαριασμού.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σου περιλαμβάνει και προηγούμενο υπόλοιπο, τότε η ημερομηνία πληρωμής διαφέρει και πρέπει να εξοφληθεί άμεσα.
 

Στο πεδίο αυτό, αναγράφεται ξεκάθαρα το συνολικό ποσό πληρωμής που καλείσαι να πληρώσεις συμπεριλαμβανομένου τυχόν προηγούμενου υπολοίπου.

 

Για την ενημέρωσή σου, όσον αφορά στο Σύνολο του Τρέχοντος Λογαριασμού, υπάρχει διαχωρισμός του ποσού που πληρώνεις για τη WIND & του ποσού που πληρώνεις για φόρους (Φ.Π.Α. & Τέλη κινητής τηλεφωνίας).

 

Στην ενότητα αυτή, υπάρχουν αναλυτικά όλες οι χρεώσεις του κινητού σου.

 • το πάγιο του προγράμματος & τα πάγια από πρόσθετες υπηρεσίες
 • οι χρεώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στην προπληρωμένη χρήση του προγράμματός σου
 • άλλες χρεώσεις ή εκπτώσεις που εκπίπτουν στη γραμμή σου
 • το σύνολο των παραπάνω χρεώσεων χωρίς Φ.Π.Α. & χωρίς τέλη κινητής τηλεφωνίας
 • το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας που ισχύει για το παραπάνω σύνολο
 • το συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α.
 

Εδώ εμφανίζονται οι χρεώσεις για το πάγιο του προγράμματός σου, καθώς και για τα πάγια από τυχόν ενεργοποιημένες πρόσθετες υπηρεσίες.

 

Εδώ θα δεις τις χρεώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στην προπληρωμένη χρήση του προγράμματός σου.

 

Εδώ βλέπεις τη χρονική περίοδο στην οποία αντιστοιχούν οι χρεώσεις του κινητού σου.

 

Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται οι εκπτώσεις και άλλες χρεώσεις που εκπίπτουν στη γραμμή σου.

 

Στην ενότητα "Συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ και τέλη κινητής τηλεφωνίας" αναγράφεται η συνολική αξία των παγίων σου πριν από την επιβολή Φ.Π.Α. & Τελών Κινητής Τηλεφωνίας.

Ακολουθεί το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.

Το Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου και ορίζεται από τον νόμο Ν.3775/2009, αρ. 33 για την κινητή τηλεφωνία.

Ισχύει η ακόλουθη κλίμακα για τους παρακάτω μηνιαίους λογαριασμούς πριν την επιβολή του ΦΠΑ 23%:

 • Για μηνιαίους λογαριασμούς μέχρι και 50€: 12%
 • Για μηνιαίους λογαριασμούς από 50,01€ μέχρι και 100€: 15%
 • Για μηνιαίους λογαριασμούς από 100,01€ μέχρι και 150€: 18%
 • Για μηνιαίους λογαριασμούς από 150,01€ και άνω: 20%.
 • Το "Συνολικό ποσό" αποτελείται από τη συνολική αξία των παγίων σου & την επιβολή
 

Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται το συνολικό ποσό που καλείσαι να πληρώσεις πριν την επιβολή ΦΠΑ 23%.

 

Σε αυτή την ενότητα, θα βρεις τη συνοπτική ανάλυση, καθώς και το σύνολο της χρήσης που έχεις πραγματοποιήσει εντός και εκτός παγίου.

 

Η χρήση σου χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κλήσεις – υπηρεσίες φωνής εντός και εκτός Ελλάδος
 • Μηνύματα – SMS & MMS εντός και εκτός Ελλάδος
 • Υπηρεσίες Δεδομένων – Mobile Internet από το κινητό
 • Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας/Ειδικοί αριθμοί (χρεώσιμες υπηρεσίες WIND & τρίτων, 4ψήφια/5ψηφια νούμερα κ.λ.π.)
 • Επιπλέον, υπάρχει ξεχωριστά και κατηγοριοποίηση για τις κλήσεις που έχει πραγματοποιήσει σε κλήσεις προς: κινητά WIND/Q, άλλα κινητά, σταθερά, Διεθνείς, Roaming εξερχόμενες/εισερχόμενες
 

Στο πεδίο "Εντός Παγίου" υπάρχει αναφορά στο πλήθος & τη διάρκεια των κλήσεων, το πλήθος των SMS και τον όγκο δεδομένων Mobile Internet που αφορούν τη χρήση (πχ. Λεπτά Ομιλίας, SMS, MB) που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμά σου.

 

Στο πεδίο "Εκτός Παγίου" υπάρχει αναφορά στο πλήθος & τη διάρκεια των κλήσεων, το πλήθος των SMS και τον όγκο δεδομένων Mobile Internet που αφορούν την επιπλέον χρήση που έχεις πραγματοποιήσει πέραν της ενσωματωμένης χρήσης του προγράμματός σου.

Επίσης, περιλαμβάνονται όλες οι υπόλοιπες κλήσεις/SMS που έχεις πραγματοποιήσει και δεν περιλαμβάνοναι στην ενσωματωμένη χρήση του προγράμματός σου: Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας/Ειδικοί αριθμοί (χρεώσιμες υπηρεσίες WIND & τρίτων, 4ψήφια/5ψηφια νούμερα κ.λ.π.) Διεθνείς, Roaming εξερχόμενες/εισερχόμενες.

 

Στο πεδίο "Σύνολο"υπάρχει αναφορά στο πλήθος & τη διάρκεια των κλήσεων, το πλήθος των SMS και τον όγκο δεδομένων Mobile Internet για τη συνολική χρήση που έχεις πραγματοποιήσει για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται η ενότητα "Οι χρεώσεις του κινητού σας". Επίσης, θα βρεις τη συνολική χρήση που έχει πραγματοποιήσει σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας/Ειδικοί αριθμοί (χρεώσιμες υπηρεσίες WIND & τρίτων, 4ψήφια/5ψηφια νούμερα κ.λ.π.) Διεθνείς, Roaming εξερχόμενες/εισερχόμενες.

 

Στο πεδίο αυτό θα βρεις το απόκομμα ταχυπληρωμής που θα χρειαστείς για να πληρώσεις το λογαριασμό σου σε Ταχυδρομικό Γραφείο ΕΛΤΑ ή Πρακτορείο ΟΠΑΠ.