• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Μη Εμπορικά Διαθέσιμα Προγράμματα και Υπηρεσίες Σταθερό & Internet

  WIND Broadband WIND Double Play WIND Double Play L WIND Double Play M WIND Double Play S
Μηνιαία χρέωση 24,16€ 34,67€ 46,04€ 38,61€ 28,04€
 
Internet ως 24Mbps Απεριόριστο Απεριόριστο Απεριόριστο Απεριόριστο Απεριόριστο
 
Αστικές κλήσεις 0,3255€ / λεπτό Απεριόριστες Απεριόριστες Απεριόριστες 0,3255€ / λεπτό
 
Υπεραστικές κλήσεις 0,3255€ / λεπτό Απεριόριστες Απεριόριστες Απεριόριστες 0,3255€ / λεπτό
 
Κλήσεις προς κινητά Ελλάδας 0,7552€ / λεπτό 300' Δωρεάν (μετά 0,7552€ / λεπτό) 60' Δωρεάν (μετά 0,7552€ / λεπτό) 0,7552€ / λεπτό 0,7552€ / λεπτό
 
Διεθνείς κλήσεις Με χρέωση Με χρέωση Απεριόριστες προς σταθερά Ζώνης 1 & 1α Με χρέωση Με χρέωση

Επιπλέον υπηρεσίες

  Περιγραφή Χρεώσεις
WIND Mobile 30 30 λεπτά τον μήνα προς ελληνικά κινητά 3,03€ τέλος ενεργοποίησης και 1,59€ /μήνα
 
WIND Mobile 60 60 λεπτά τον μήνα προς ελληνικά κινητά 3,03€ τέλος ενεργοποίησης και 3,18€ /μήνα
 
WIND Mobile 120 120 λεπτά τον μήνα προς ελληνικά κινητά 3,03€ τέλος ενεργοποίησης και 5,28€ /μήνα
 
WIND 300 300 λεπτά τον μήνα προς WIND/Q κινητά 3,18€ /μήνα
 
WIND National 120 120 λεπτά τον μήνα αστικά / υπεραστικά 3,03€ τέλος ενεργοποίησης και 2,12€ /μήνα

Ψηφιακές ευκολίες

Περιγραφή Χρεώσεις
Εκτροπή κλήσεων Δωρεάν
 
Κλήση με απόκρυψη Δωρεάν
 
Αναγνώριση κλήσεων 0,50€ / μήνα
 
Βασικές Τηλ. Υπηρεσίες (Φραγή εξερχομένων κλήσεων, Αναμονή κλήσης) 0,29€ /μήνα
 
Λοιπές Τηλ. Υπηρεσίες (Αυτόματη κλήση, Απόρριψη κλήσεων με απόκρυψη, «Μην ενοχλείτε») 0,24€ / μήνα

Τιμοκατάλογοι

Εδώ θα βρεις τις μη εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες WIND One & W+ σταθερή.

  WIND Telephony WIND Telephony L WIND Telephony M WIND Telephony S Telephony Unlimited Telephony 400
Μηνιαία χρέωση 24,16 € 34,39 € 27,52 € 19,57 € 31,74 € 23,27 €
 
Internet ως 24Mbps - - - - - -
 
Αστικές & υπεραστικές κλήσεις Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 300' Δωρεάν (μετά 0,3255€ / λεπτό) Δωρεάν 200' Δωρεάν (μετά 0,3255€ / λεπτό)
 
Κλήσεις προς κινητά Ελλάδας 0,7552€ / λεπτό 60' Δωρεάν (μετά 0,7552€ / λεπτό) 0,7552€ / λεπτό 0,7552€ / λεπτό 60' Δωρεάν (μετά 0,7552€ / λεπτό) 200' Δωρεάν (μετά 0,7552€ / λεπτό)
 
Διεθνείς κλήσεις Με χρέωση Απεριόριστες προς σταθερά Ζώνης 1 & 1α Με χρέωση Με χρέωση Με χρέωση Με χρέωση

Επιπλέον υπηρεσίες

  Περιγραφή Χρεώσεις
WIND Mobile 30 30 λεπτά τον μήνα προς ελληνικά κινητά 3,03€ τέλος ενεργοποίησης και 1,59€ /μήνα
 
WIND Mobile 60 60 λεπτά τον μήνα προς ελληνικά κινητά 3,03€ τέλος ενεργοποίησης και 3,18€ /μήνα
 
WIND Mobile 120 120 λεπτά τον μήνα προς ελληνικά κινητά 3,03€ τέλος ενεργοποίησης και 5,28€ /μήνα
 
WIND 300 300 λεπτά τον μήνα προς WIND/Q κινητά 3,18€ /μήνα
 
WIND National 120 120 λεπτά τον μήνα αστικά / υπεραστικά 3,03€ τέλος ενεργοποίησης και 2,12€ /μήνα

Ψηφιακές ευκολίες

Περιγραφή Χρεώσεις
Εκτροπή κλήσεων Δωρεάν
 
Κλήση με απόκρυψη Δωρεάν
 
Αναγνώριση κλήσεων 0,50€ / μήνα
 
Βασικές Τηλ. Υπηρεσίες (Φραγή εξερχομένων κλήσεων, Αναμονή κλήσης) 0,29€ /μήνα
 
Λοιπές Τηλ. Υπηρεσίες (Αυτόματη κλήση, Απόρριψη κλήσεων με απόκρυψη, «Μην ενοχλείτε») 0,24€ / μήνα

Τιμοκατάλογοι

Εδώ θα βρεις τις μη εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες WIND One & W+ σταθερή.