• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Εναλλακτικός Πάροχος Περιαγωγής

Aπό 1η Ιουλίου 2014 και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε., ο συνδρομητής θα έχει τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων (GPRS) απευθείας από το δίκτυο επίσκεψης σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, ο πελάτης περιαγωγής θα μπορεί να επιλέξει τοπικό φορέα εκμετάλλευσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε χώρα της ΕΕ για την παροχή λιανικών υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων απευθείας, εφόσον η υπηρεσία προσφέρεται στη χώρα επίσκεψης και εφόσον υπάρχει συμφωνία περιαγωγής μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης και της WIND Ελλάς.

Η επιλογή της υπηρεσίας θα γίνεται άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, από τη στιγμή που ο συνδρομητής θα έχει συνδεθεί και θα έχει αγοράσει κάποιο πακέτο δεδομένων από τοπικό πάροχο. Για την υπηρεσία αυτή ο συνδρομητής θα χρεώνεται από τον τοπικό πάροχο και η WIND Ελλάς δεν θα ευθύνεται έναντι του συνδρομητή για την εν λόγω υπηρεσία, την ποιότητα αυτής ή τις χρεώσεις.

Η υπηρεσία θα  αφορά κίνηση data internet αποκλειστικά για χρήση εντός της χώρας που ανήκει ο πάροχος (πχ εάν ο συνδρομητής αγοράσει πακέτο από την εταιρεία WIND Ιταλίας, το πακέτο θα ισχύει μόνο για κίνηση data εντός Ιταλίας με σύνδεση στο δίκτυο WIND). Για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία θα πρέπει ο συνδρομητής να συνδεθεί με τον φορέα που θα παρέχει την υπηρεσία στη χώρα περιαγωγής και να αλλάξει το APN της συσκευής του στο πανευρωπαϊκό APN που θα χρησιμοποιείται μόνο γι αυτόν τον σκοπό: EU APN. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες data (Blackberry, MMS, VPN κ.τ.λ.), θα παρέχονται από την WIND Ελλάς (μέσω της υπάρχουσας υπηρεσίας περιαγωγής) αλλάζοντας το APN ώστε να επιστρέψει ο συνδρομητής στην WIND Ελλάς. Φωνητικές υπηρεσίες, SMS και άλλες συναφείς υπηρεσίες περιαγωγής θα συνεχίσουν να παρέχονται από τη WIND Ελλάς.

Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα ο συνδρομητής θα πρέπει να αλλάξει APN ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει ξανά τις υπηρεσίες δεδομένων της WIND Ελλάς.

Η περιαγωγή από και προς χώρες εκτός ΕΕ θα συνεχίσει να προσφέρεται στον συνδρομητή από τη WIND Ελλάς, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου που έχει υπογράψει ο συνδρομητής και τον επίσημο τιμοκατάλογο της WIND Ελλάς, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕΤΤ.

Σε περίπτωση τροποποίησης της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή / και της Ελληνικής σχετικής νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕΤΤ, η WIND Ελλάς επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να τροποποιήσει ή / και να καταργήσεις τις ανωτέρω δυνατότητες, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση οι συνδρομητές μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης πελατών:

  • συμβολαίου και καρτοκινητής στο 1260 από κινητό 6935601260 από σταθερό, με χρέωση (0,25€/κλήση, €0,24/κλήση από καρτοκινητό)
  • εταιρικοί στο 1277 από κινητό 8005001277 από σταθερό, δωρεάν
  • καρτοκινητής Q στο 1222 από κινητό 6995551222 από σταθερό, με χρέωση (0,25€/κλήση, €0,24/κλήση από καρτοκινητό).