• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Όροι και Προϋποθέσεις WIND Bonus

1. Περιγραφή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Bonus αποτελεί πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών - χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της Τράπεζας ALPHA BANK, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών κερδίζουν Πόντους κάθε φορά που χρησιμοποιούν την πιστωτική τους κάρτα για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και διέπεται από τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτημα και/ή στους Πίνακες, οι παρακάτω όροι θα ορίζονται ως ακολούθως:

 • Ως Εκκαθαριστικό Σημείωμα Πόντων θα νοείται το προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο 4.8 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 • Ως Kάτοχος ή Kάτοχος Kάρτας θα νοείται ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας WIND Βonus American Express ή WIND Bonus Visa σύμφωνα με την οικεία σύμβαση απόκτησης Πιστωτικής Κάρτας.
 • Ως Λογαριασμός Πόντων θα νοείται ο Λογαριασμός παρακολούθησης Πόντων κάθε Κατόχου.
 • Ως Μέλη του Προγράμματος θα νοούνται οι Κάτοχοι Πιστωτικών Καρτών WIND Βonus American Express ή WIND Bonus Visa που αποδέχονται τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
 • Ως Όροι Συμμετοχής θα νοούνται οι ειδικοί Όροι Συμμετοχής. που εφαρμόζονται στο Πρόγραμμα, όπως κατά καιρούς ισχύουν, όπως επίσης μεταξύ της WIND, της Τράπεζας, των Συνεργατών του Προγράμματος και των Μελών του Προγράμματος.
 • Ως Πιστωτική Κάρτα ή Κάρτα θα νοείται η WIND Bonus American Express και η WIND Bonus Visa πιστωτική κάρτα που θα εκδίδεται από την Τράπεζα.
 • Ως Πόντοι νοείται ο μηχανισμός μέσω του οποίου η WIND, η Τράπεζα και οι Συνεργάτες του Προγράμματος θα υπολογίζουν την αξία της καταναλωτικής κίνησης κάθε Κατόχου Κάρτας και Μέλους του Προγράμματος με σκοπό την ανταμοιβή του τελευταίου με αγαθά και υπηρεσίες για την συχνή χρήση της Κάρτας του. Οι Πόντοι δεν θα έχουν καμία οικονομική αξία για το Μέλος του Προγράμματος.
 • Ως Premium Κάρτες θα νοούνται οι Κάρτες που εκάστοτε θα ορίζονται ως τέτοιες από την Τράπεζα.
 • Ως Πρόγραμμα Επιβράβευσης WIND Bonus ή Πρόγραμμα θα νοείται το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της WIND και χρηστών πιστωτικής κάρτας WIND Bonus, που θα στηρίζεται στην πλέον πρόσφατη τεχνολογία «έξυπνων» πιστωτικών καρτών, και με το οποίο οι Κάτοχοι Καρτών θα κερδίζουν Πόντους κάθε φορά που κάνουν χρήση της Κάρτας τους για αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Τους Πόντους που θα κερδίζουν από την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι Κάτοχοι θα τους εξαργυρώνουν στους Συνεργάτες του Προγράμματος σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις .
 • Ως Συνεργάτες του Προγράμματος ή Συνεργάτες θα νοούνται οι έμποροι που μετέχουν στο Πρόγραμμα (είτε ως Premium Έμποροι είτε ως Premium Plus Έμποροι) καθώς και η Τράπεζα. Κατά την συναλλαγή τους με τους Συνεργάτες τα Μέλη είτε θα κερδίζουν είτε θα εξαργυρώνουν Πόντους.
 • Ως Τράπεζα θα νοείται η Alpha Bank.
 • Ως Υπαγόμενες Συναλλαγές θα νοούνται οι συναλλαγές που θα γίνονται με την χρήση της Κάρτας, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 4.2 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

3. Γενικά

 • Αίτηση Μέλους για την Κάρτα:
  Η ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος επιβράβευσης WIND Bonus εξαρτάται από την νόμιμη κατοχή Κάρτας.
 • Ιδιότητα Μέλους στο Πρόγραμμα:
  Δικαίωμα συμμετοχής στο WIND Bonus έχουν οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας WIND όλων των Οικονομικών ατομικών καταναλωτικών Προγραμμάτων WIND Flexy, Χρόνου Ομιλίας WIND, WIND Max, ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 & 2, WIND V και WIND C και των τυχόντων λοιπών ατομικών καταναλωτικών οικονομικών πακέτων της WIND, καθώς και όλων των εταιρικών πακέτων της WIND που περιλαμβάνουν έως και 10 γραμμές (Δηλαδή οι πελάτες που ανήκουν στα οικονομικά πακέτα WIND BBest τα οποία απευθύνονται σε εταιρίες, επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις καθώς και στα Οικονομικά Προγράμματα Συμβολαίου που απευθύνονται σε Ενώσεις και Σωματεία Εργαζομένων). Δεν συμμετέχουν οι συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας. Στους επιτυχώς αιτούντες Κάρτες WIND Bonus American Express και WIND Bonus Visa δίνεται αυτόματα η ιδιότητα Μέλους στο Πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα θα δημιουργεί Λογαριασμό Πόντων για την παρακολούθηση των Πόντων που κερδίζονται ή εξαργυρώνονται από το εκάστοτε Μέλος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη σας στο πρόγραμμα είναι να δηλωθεί πάγια εντολή εξόφλησης λογαριασμών WIND μέσω της κάρτας WIND Βonus American Express ή WIND Bonus Visa.
 • Προνόμια Μέλους WIND Βonus:
  Δωρεάν συνδρομή για πάντα.
  Μηνιαία παροχή 10 δωρεάν γραπτών μηνυμάτων (SMS) από το κινητό σας. Ειδικότερα οι πελάτες των εταιρικών πακέτων λαμβάνουν τα 10 δωρεάν γραπτά μηνύματα για κάθε μια από τις γραμμές που ανήκουν στο ίδιο εταιρικό πακέτο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απολαβή των παραπάνω προνομίων είναι να υπάρχει ενεργή πάγια εντολή εξόφλησης λογαριασμών WIND με την κάρτα WIND Bonus American Express ή με την WIND Bonus Visa.

  ** εξαιρούνται τα προγράμματα WIND to ALL
 • Προνομιακές τιμές συσκευών
  Αυτόματη εξόφληση των λογαριασμών WIND μέσω της πιστωτικής κάρτας WIND Βonus American Express ή της WIND Bonus Visa. Δυνατότητα αυτόματης εξαργύρωσης του συνόλου των πόντων WIND Βonus κάθε μήνα σε έκπτωση στο λογαριασμό WIND που θα δηλώσετε. Για κάθε 1€ που προέρχεται, από το μηνιαίο σας λογαριασμό WIND, είτε από αγορές από τα καταστήματα WIND κερδίζετε από 4 έως 6 πόντους με τη χρήση της κάρτας WIND Bonus. Γενικότερα κερδίζετε από 1 έως 4 πόντους για κάθε 1 € που προέρχεται από τις αγορές σας με τη χρήση της κάρτας WIND Bonus ανάλογα με τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Στο πρόγραμμα WIND Bonus μπορείτε από τον 1ο κιόλας μήνα να έχετε έκπτωση στο λογαριασμό σας WIND με όσους πόντους έχετε συγκεντρώσει, αρκεί να το ζητήσετε στην αίτηση έκδοσης κάρτας WIND Βonus American Express ή στην αίτηση έκδοσης κάρτας WIND Bonus Visa ή καλώντας στο 210-3262000 (Τμήμα Εξύπηρέτησης Πελατών Καρτών Αlpha Bank).
 • Επιλογή Μη Συμμετοχής στο Πρόγραμμα: Η εξαργύρωση των Πόντων δεν είναι υποχρεωτική για τους Κατόχους.
 • Πολλαπλή Συμμετοχή: Τα Μέλη του Προγράμματος δικαιούνται να μεταφέρουν Πόντους μεταξύ Καρτών και μεταξύ Λογαριασμών εφόσον αυτά ανήκουν στους ίδιους δικαιούχους. Ο Κάτοχος θα ενημερώνεται για την συλλογή και την εξαργύρωση Πόντων για κάθε Κάρτα ξεχωριστά. Εφόσον υπάρχουν Πρόσθετες Κάρτες, όπως αυτές ορίζονται στους οικείους όρους έκδοσης της Κάρτας, ο Κύριος Κάτοχος θα μπορεί κατόπιν αιτήσεώς του να ενσωματώνει τους Πόντους για τις Πρόσθετες Κάρτες στον Λογαριασμό της Κύριας Κάρτας.
 • Τροποποιήσεις και Λήξη του Προγράμματος: Η Τράπεζα και η WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.B.E. (η οποία θα καλείται στη συνέχεια χάριν συντομίας WIND) διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι τροποποιήσεις στους Όρους και Προϋποθέσεις θα γνωστοποιούνται στα Μέλη του Προγράμματος με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της Τραπέζης και της WIND, μέσο. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν ένα μήνα από την γνωστοποίηση τους στον Kάτοχο. H χρήση της Κάρτας για την συλλογή ή η εξαργύρωση Πόντων μέσω της Κάρτας θα συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε κατά τη διακριτική της ευχέρεια με προηγούμενη ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών. Εξαργύρωση Πόντων θα είναι δυνατή για διάστημα εξήντα (60) ημερών από την λήξη του Προγράμματος.
 • Επικοινωνία: Αντίγραφο των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος δύναται να αποκτηθεί οποτεδήποτε από την Τράπεζα και την WIND καλώντας το 210 326 2000. Επίσης, οι Όροι του Προγράμματος θα βρίσκονται σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr ή ενδεχομένως και κατά την κρίση της Τράπεζας, σε ιδιαίτερη ιστοσελίδα που θα αφορά το Πρόγραμμα.
 • Συνέπειες σε περίπτωση Αθέτησης Υποχρεώσεων του Κατόχου Κάρτας: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Κατόχου Κάρτας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή αυτής, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη δυνατότητα του Κατόχου Κάρτας να κερδίζει επιπλέον Πόντους καθώς και την δυνατότητα εξαργύρωσης Πόντων που έχουν ήδη συλλεγεί. Ειδικότερα, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλους τους Πόντους που έχουν συλλεγεί όταν ο Κάτοχος Κάρτας καθυστερεί την πληρωμή του λογαριασμού της πιστωτικής Κάρτας. Σε περίπτωση δε που ο συνδρομητής WIND ακυρώσει την γραμμή του και για 1 χρόνο δεν έχει κίνηση στην πιστωτική του κάρτα τότε η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τη συνδρομή της κάρτας αυτής.
 • Συνεργάτες του Προγράμματος: Οι Συνεργάτες του Προγράμματος δύνανται κατά καιρούς να αλλάζουν. Τα Μέλη του Προγράμματος θα ενημερώνονται για τους Συνεργάτες του Προγράμματος τηλεφωνικά καλώντας το 210 326 2000, μέσω ειδικών εντύπων που θα εντίθενται στο Μηνιαίο Αντίγραφο Λογαριασμού της Κάρτας ή και στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Πόντων, μέσω της ιστοσελίδας της WIND και της Τραπέζης καθώς και με οποιοδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση των δύο προαναφερόμενων εταιρειών μέσο. Εξαργύρωση Πόντων σε Συνεργάτες που δεν εντάσσονται πλέον στο Πρόγραμμα θα είναι δυνατή για διάστημα εξήντα (60) ημερών από σχετική καταχώρηση στην ιστοσελίδα της WIND και της Τραπέζης.
 • Κλείσιμο του Λογαριασμού της Κάρτας: Οι μη εξαργυρωθέντες Πόντοι θα ακυρώνονται με το κλείσιμο του λογαριασμού της Kάρτας του Κατόχου.
 • Ευθύνη της Τραπέζης: Η ευθύνη της WIND και της Τραπέζης θα περιορίζεται στην αποκατάσταση των Πόντων που αφαιρέθηκαν κατά λάθος από την Κάρτα ή την πίστωση των Πόντων που αποδείχθηκαν ότι λείπουν.
 • Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης με άλλου είδους επικοινωνία του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου διαφημιστικού ή άλλου υλικού.

4. Συλλογή Πόντων

 • Γενικά: Πόντοι χορηγούνται κάθε φορά που το Μέλος του Προγράμματος χρησιμοποιεί την Κάρτα του για να πληρώσει για Υπαγόμενες Συναλλαγές. Πόντοι θα χορηγούνται μόνο κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης της Υπαγόμενης Συναλλαγής. Οι Πόντοι θα συλλέγονται ηλεκτρονικά και θα αποθηκεύονται στη μνήμη της Κάρτας. Πόντοι θα συλλέγονται για κάθε Υπαγόμενη Συναλλαγή σε αναλογίες που θα διαφέρουν από καιρό εις καιρό. Οι Πόντοι θα χορηγούνται για κάθε ακέραιη μονάδα (ευρώ). Οι Πόντοι δεν θα μπορούν να εξαργυρώνονται με την καταβολή μετρητών.
 • Δυνατότητα χρήσης των Πόντων: Οι Πόντοι που συνελέγησαν με χρήση της Κάρτας θα είναι άμεσα διαθέσιμοι μετά το πέρας της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση που η Υπαγόμενη Συναλλαγή ολοκληρώθηκε εκτός καταστήματος του Συνεργάτη του Προγράμματος, π.χ. τηλεφωνικές συναλλαγές και συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. Οι Πόντοι που θα συγκεντρώνονται από τέτοιες συναλλαγές εκτός καταστήματος θα πιστώνονται στην Κάρτα σε επόμενη on-line συναλλαγή με Συνεργάτη του Προγράμματος.
 • Υπαγόμενες Συναλλαγές: Στις Υπαγόμενες Συναλλαγές περιλαμβάνονται όλες οι αγορές με Κάρτα αξίας άνω των τεσσάρων (4) ευρώ συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών εντός καταστημάτων, τηλεφωνικών αγορών, συναλλαγών μέσω διαδικτύου (internet) και συναλλαγές παγίων εντολών πληρωμών. Οι αναλήψεις μετρητών οποιασδήποτε μορφής, η εξόφληση υπολοίπου ή μέρους υπολοίπου της κάρτας, η πληρωμή ετήσιας συνδρομής και τόκων ή εξόδων δεν εντάσσονται στις Υπαγόμενες Συναλλαγές. Σε περίπτωση πραγματοποίησης Υπαγόμενης Συναλλαγής η οποία εντάσσεται σε πρόγραμμα ατόκων δόσεων επιχείρησης που δεν συνεργάζεται με το Πρόγραμμα Bonus, οι Πόντοι θα χορηγούνται βάσει της μηνιαίας καταχώρησης των ατόκων δόσεων στο λογαριασμό της Κάρτας του Κατόχου. Εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιηθεί σε Premium ή Premium Plus έμπορο*, οι Πόντοι θα χορηγούνται εφάπαξ και για το σύνολο της συναλλαγής.
 • Χορηγούμενοι Πόντοι: (α) Premium Έμποροι: Οι Premium Έμποροι θα χορηγούν δύο (2) Πόντους για κάθε ένα ευρώ (€1) που τους καταβάλλεται από το Μέλος του Προγράμματος με χρήση της Κάρτας για όλες τις Υπαγόμενες
 • Χορηγούμενοι Πόντοι: (β) Premium Plus Έμποροι*: Η WIND και όλοι οι Premium Plus Έμποροι* θα χορηγούν τέσσερις (4) Πόντους για κάθε ένα (€1) ευρώ που τους καταβάλλεται από το Μέλος του Προγράμματος με χρήση της Κάρτας για όλες τις Υπαγόμενες Συναλλαγές.
 • Όσον αφορά στον κλάδο Κινητής Τηλεφωνίας & Τηλεπικοινωνιών συλλογή πόντων με τα χαρακτηριστικά Premium Plus γίνεται αποκλειστικά από τη WIND
 • Χορηγούμενοι Πόντοι: (γ) Μη συνεργαζόμενοι Έμποροι: Η Τράπεζα θα φέρει το βάρος και την ευθύνη για όλους τους Πόντους που συλλέγονται από τα Μέλη του Προγράμματος από συναλλαγές που πραγματοποιούνται με εμπόρους που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών εκτός Ελλάδας), με αναλογία ενός (1) Πόντου για κάθε ένα (€1) ευρώ που θα καταβάλλεται από το Μέλος του Προγράμματος με χρήση της πιστωτικής Κάρτας Bonus για όλες τις Υπαγόμενες Συναλλαγές. Η αντιστοιχία χορηγήσεως πόντων με την χρήση της κάρτας ανά έμπορο θα ανακοινώνεται στον Κάτοχο μέσω ειδικού πίνακα που θα περιλαμβάνει την αντιστοιχία χορηγήσεων πόντων ανά ευρώ.
 • Απώλεια Κάρτας: Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής Κάρτας, η Τράπεζα θα επανεκδίδει νέα Κάρτα όπου θα μεταφέρει όλους τους Πόντους που έχουν χορηγηθεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία για όλες τις έγκυρες συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει ο Κάτοχος Κάρτας.
 • Κάρτες που χρησιμοποιούνται δολίως: Εάν κάποια Κάρτα χρησιμοποιηθεί δολίως καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η Τράπεζα θα αφαιρεί τους Πόντους που έχουν συγκεντρωθεί από τις δόλιες συναλλαγές από την Κάρτα. Εάν κάποιο Μέλος του Προγράμματος εξαργυρώσει περισσότερους Πόντους απ’ όσους έχει συγκεντρώσει ή σε περίπτωση πιθανολογούμενης απάτης ή δόλιας συμπεριφοράς, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακτήσει τους Πόντους που έχουν συλλεγεί δολίως από το Μέλος του Προγράμματος στην αξία των €0,02 για κάθε Πόντο ή/και να αποκλείσει την πρόσβαση του Κατόχου Κάρτας στο Πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή ο λογαριασμός της πιστωτικής Κάρτας Μέλους του Προγράμματος θα επιβαρύνεται με τα ποσά που οφείλονται κατά τη διαδικασία ανάκτησης.
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Πόντων: Κάθε Μέλος του Προγράμματος θα λαμβάνει τριμηνιαίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Πόντων από την Τράπεζα. Το Σημείωμα θα αναγράφει το σύνολο των Πόντων που έχουν συλλεγεί κατά τους προηγούμενους 3 μήνες και τους ήδη υπάρχοντες Πόντους αφαιρουμένων των εξαργυρώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τους 3 προηγούμενους μήνες. Αποτελεί υποχρέωση του Μέλους του Προγράμματος να τηρεί αντίγραφα των αποδείξεων των πιστωτικών καρτών ούτως ώστε να εντοπίζει τις συναλλαγές που χορηγούν ατομικούς πόντους. Αυτή η πληροφορία δεν θα διατίθεται μέσα στο Σημείωμα.
 • Ακύρωση Συναλλαγής: Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθεί η εγγραφή στον λογαριασμό της κάρτας κάποιας συναλλαγής αφαιρούνται και οι Πόντοι που χορηγήθηκαν για την συναλλαγή αυτή.
 • Πόντοι που έχουν λήξει: Πόντοι που δεν έχουν εξαργυρωθεί μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους θα ακυρώνονταν. Τα Μέλη του Προγράμματος θα ειδοποιούνται μέσω του Εκκαθαριστικού Σημειώματος για τον αριθμό των Πόντων που πρόκειται να ακυρωθούν, τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης.
 • Μεταφορά Πόντων: Μεταφορά Πόντων θα είναι δυνατή μόνο μεταξύ Λογαριασμών που ανήκουν στο ίδιο και αυτό Μέλος του Προγράμματος ή μεταξύ Κυρίων και Προσθέτων Καρτών, όπως αυτές ορίζονται στους οικείους όρους έκδοσης της Κάρτας.
 • Παράβαση των Όρων και Προϋποθέσεων: Οι Πόντοι μπορούν να συλλέγονται, τηρούνται, μεταφέρονται ή εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, χορήγηση, πώληση, ανταλλαγή, ή μεταφορά των Πόντων θα αποτελεί παραβίαση του παρόντος. Πόντοι που δεν συγκεντρώθηκαν ή/και δεν τηρήθηκαν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα είναι άκυροι και δεν θα μπορούν να εξαργυρωθούν. Οι εν λόγω Πόντοι θα αφαιρούνται από τον Λογαριασμό Πόντων, και σε περίπτωση που έχουν ήδη εξαργυρωθεί, η Τράπεζα θα διατηρεί το δικαίωμα επανάκτησης της αξίας τους κατά την αναλογία €0.02 για κάθε Πόντο ή/και αποκλεισμού της πρόσβασης του Κατόχου Κάρτας στο Πρόγραμμα.

5. Εξαργύρωση Πόντων

 • Γενικά: Τα Μέλη του Προγράμματος θα μπορούν να εξαργυρώνουν Πόντους στα πλαίσια του Προγράμματος έναντι αγαθών ή υπηρεσιών που θα έχουν προκαθορίσει οι Συνεργάτες του Προγράμματος* με τις προσφορές εξαργύρωσης, οι οποίες θα απευθύνονται αποκλειστικά στα Μέλη του Προγράμματος και θα τους γνωστοποιούνται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
 • Διάρκεια Προσφορών Εξαργύρωσης*: Οι προσφορές εξαργυρώσεων θα έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος ή διαθεσιμότητας (όσο υπάρχουν αποθέματα). Η Τράπεζα και οι Συνεργάτες του Προγράμματος δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση εξαργύρωσης πέρα από τις ανακοινωθείσες ημερομηνίες ή πέρα από τα διαθέσιμα αποθέματα.
 • Καθορισμός Προσφορών Εξαργύρωσης*: Ο αριθμός των Πόντων που θα απαιτείται έναντι μέρους ή και ολόκληρης της αξίας προϊόντων και υπηρεσιών θα προσδιορίζεται από τον ίδιο τον Συνεργάτη του Προγράμματος που κάνει την εκάστοτε προσφορά. Κατά περίπτωση μπορούν να γίνονται στοχευμένες προσφορές εξαργύρωσης, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και προφίλ των Κατόχων σύμφωνα με κριτήρια που θα επιλέγει αποκλειστικά ο Συνεργάτης.
 • Όσον αφορά στον κλάδο Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών εξαργύρωση πόντων γίνεται αποκλειστικά στη WIND.
 • Κουπόνια: Όταν η εξαργύρωση του Πόντων γίνεται έναντι κουπονιού με συγκεκριμένα προνόμια, το κουπόνι θα έχει ημερομηνία λήξεως που θα αναγράφεται επάνω του και θα υπόκειται στους τυχόν όρους και προϋποθέσεις που θα αναγράφονται σε αυτό ή θα γνωστοποιούνται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Τυπικές Προϋποθέσεις Εξαργύρωσης: Εξαργύρωση θα μπορεί να γίνεται μόνο σε συνδυασμό με έγκυρη συναλλαγή με Κάρτα κατόπιν επίδειξης αυτής. Οι διαθέσιμοι Πόντοι για εξαργύρωση θα είναι το εκάστοτε υπόλοιπο Πόντων του Λογαριασμού.
 • Γνωστοποίηση Προσφορών: Οι προσφορές εξαργυρώσεων θα γνωστοποιούνται μέσω του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Πόντων, μέσω διαφήμισης εντός καταστήματος ή και γενικά με οποιοδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της Τραπέζης και των Συνεργατών του Προγράμματος, μέσο.
 • Ευθύνη των Προσφορών Εξαργυρώσεων: Η WIND δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την παράδοση, την κατάσταση, την ποιότητα κλπ. των προϊόντων και υπηρεσιών που παραλαμβάνονται ή προμηθεύονται ή την μη εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαργύρωσης από οποιονδήποτε Συνεργάτη του Προγράμματος. Οι εξαργυρώσεις υπόκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των παρόντων Όρων Συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων κρατήσεων, περιορισμών ακυρώσεων, επιστροφών, εγγυήσεων και περιορισμού ευθύνης) του Συνεργάτη του Προγράμματος.
 • Aλλες Προσφορές και προωθήσεις: Πόντοι δεν δύναται να εξαργυρώνονται σε συνδυασμό με άλλου είδους προσφορά, προώθηση, έκπτωση εκτός εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί του αντιθέτου.
 • Η WIND παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη του προγράμματος να εξαργυρώνουν αυτόματα όλους τους πόντους τους με έκπτωση στο λογαριασμό WIND. Αρκεί να δηλωθεί η αυτόματη εντολή εξαργύρωσης των πόντων είτε στο κατάστημα WIND όταν γίνει η αίτηση για την έκδοση της κάρτας WIND Bonus American Express ή WIND Bonus Visa είτε αργότερα καλώντας στο τηλέφωνο 210-3262000 (Tμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Καρτών Αlpha Bank).O κάτοχος της κάρτας WIND Βοnus μπορεί να δηλώσει έκπτωση λογαριασμού WIND σε ένα νούμερο κινητού, το οποίο μπορεί να αλλάξει όποτε ο ίδιος επιθυμεί στο τηλέφωνο 210-3262000. Επιπλέον, οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν σε όλα τα καταστήματα WIND επιλέγοντας κάποιες από τις εκάστοτε προσφορές.

6. Στιγμιαίες Προσφορές

 • Γενικά: Στιγμιαίες Προσφορές είναι οι προσφορές ή εκπτώσεις που οι Συνεργάτες του Προγράμματος θα μπορούν να προσφέρουν στα Μέλη του Προγράμματος ως ανταμοιβή για Υπαγόμενες Συναλλαγές. Στιγμιαίες Προσφορές θα μπορούν να παρέχονται από τον Συμμετέχοντα Έμπορο στα Μέλη του Προγράμματος επιπλέον των Πόντων κάθε φορά που χρησιμοποιούν την Κάρτα τους για Υπαγόμενες Συναλλαγές.
 • Μορφή: Οι Στιγμιαίες Προσφορές θα λαμβάνουν τη μορφή εντύπου ή ηλεκτρονικού κουπονιού και θα αποθηκεύονται στην πιστωτική Κάρτα του Μέλους του Προγράμματος για μελλοντική χρήση.
 • Χρήση: Μετά τη χορήγησή τους, και για όλη την περίοδο ισχύος τους, η οποία θα γνωστοποιείται στο Μέλος μαζί με την απόδειξη της Κάρτας WIND Bonus American Express ή της WIND Bonus Visa όλα τα ηλεκτρονικά κουπόνια θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με την χρήση της πιστωτικής Κάρτας για έγκυρη Υπαγόμενη Συναλλαγή.
 • Έντυπα κουπόνια: Έντυπα κουπόνια δύναται να χρησιμοποιούνται οποτεδήποτε εντός της περιόδου ισχύος τους, η οποία θα αναγράφεται σε αυτό. Δικαίωμα εφάπαξ χρήσης τους θα έχει μόνο το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκαν, αποκλειστικά και μόνο μέσα στο κατάστημα του Συνεργάτη. Για την εξαργύρωση του κουπονιού, ο Κάτοχος θα υποχρεούται να επιδείξει και την Κάρτα του WIND Bonus American Express ή WIND Bonus Visa. Μόνο πρωτότυπα κουπόνια θα είναι αποδεκτά. Κατεστραμμένα, αλλοιωμένα ή φωτοτυπημένα κουπόνια δεν θα γίνονται αποδεκτά για εξαργύρωση.
 • Εξαργύρωση: Τα κουπόνια δεν θα μπορούν να εξαργυρώνονται με καταβολή μετρητών ούτε να μεταβιβάζονται.
 • Επιστροφές προϊόντων: Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων ή υπηρεσιών που αποκτήθηκαν από Μέλος του Προγράμματος έναντι εξαργύρωσης κουπονιών για έγκυρους και μόνο λόγους (π.χ. ελαττωματικά προϊόντα), αλλαγές θα είναι δυνατές μόνο με ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, θα προσφέρονται παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες αντίστοιχης αξίας. Δεν θα υπάρχουν άλλες δυνατότητες αντικατάστασης επιστρεφόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

7. Στοιχεία των Μελών του Προγράμματος

 • Η WIND και η Τράπεζα, με σκοπό τη λειτουργία του Προγράμματος και την βελτίωση της λειτουργίας του προς όφελος των Μελών του Προγράμματος θα κάνει χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Μέλους που περιήλθαν στην κατοχή της δυνάμει της σύμβασης έκδοσης Κάρτας στο Μέλος του Προγράμματος, καθώς και δυνάμει κάθε μεταγενέστερης συναλλαγής με το Μέλος του Προγράμματος και για την επεξεργασία των οποίων το Μέλος έχει δώσει την συναίνεσή του σύμφωνα με τους όρους της Αίτησης Κάρτας.
 • Ρητά διευκρινίζεται ότι η WIND και η Τράπεζα δεν θα γνωστοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας των Μελών του Προγράμματος ή τα προσωπικά οικονομικά τους δεδομένα σε οποιονδήποτε Συνεργάτη του Προγράμματος Έμπορο, μεταπωλητή, προμηθευτή ή άλλου είδους συμμετέχοντα σε αυτό.

8. Υπηρεσία Πελατών

  Όλα τα ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος θα απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 326 2000.

9. Διάφορα

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

10. Τελικές διατάξεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβόλαια - αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας WIND.

Oι παρόντες όροι, στην παρούσα κωδικοποιημένη τους μορφή, ισχύουν από 22/06/2009 και μέχρι της τροποποιήσεως ή αντικαταστάσεώς τους από τη WIND.