• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Έτος:

Αναβάθμιση υπηρεσιών γραπτών μηνυμάτων (sms) και μεταβολή στις χρεώσεις των γραπτών μηνυμάτων (sms) και μηνυμάτων πολυμέσων (mms)

02/05/2008

Η WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από τις 2 Ιουνίου 2008 ξεκινά η εμπορική διάθεση δύο νέων υπηρεσιών γραπτών μηνυμάτων προσφέροντας 10 επιπλέον SMS από τις υπάρχουσες υπηρεσίες «SMS 60» και «SMS 120» με το ίδιο μηνιαίο πάγιο. Οι νέες υπηρεσίες «SMS 70» και «SMS 130» παρέχονται για νέες ενεργοποιήσεις σε όλα τα οικονομικά προγράμματα συμβολαίου για επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, εταιρίες καθώς και για ενώσεις/ σωματεία εργαζομένων. Οι υπάρχοντες συνδρομητές των υπηρεσιών «SMS 60» και «SMS 120» έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν στις νέες υπηρεσίες χωρίς επιπλέον κόστος. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τροποποίηση υπηρεσίας NON STOP προς όλους του οικονομικού πακέτου καρτοκινητής τηλεφωνίας WIND F2G

12/02/2008

H WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από τις 6/3/2008, η υπηρεσία Non Stop προς Όλους του οικονομικού πακέτου καρτοκινητής τηλεφωνίας WIND F2G που προσφέρει 200 δωρεάν λεπτά προς όλους τους προορισμούς WIND, Q, και Mo’ MAD με κόστος ενεργοποίησης 5€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και διάρκεια ισχύος 30 ημέρες θα μεταβληθεί και εφ’ εξής θα προσφέρει 30 δωρεάν κλήσεις απεριόριστης διάρκειας προς όλους τους προορισμούς WIND, Q, και Mo’ MAD με διάρκεια ισχύος 30 ημέρες. Το κόστος ενεργοποίησης του Non Stop προς Όλους παραμένει ως ορίζεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο του οικονομικού πακέτου WIND F2G, δηλαδή 5€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

WIND: Μεταβολές χρεώσεων σε μη εμπορικά διαθέσιμα οικονομικά προγράμματα

16/01/2008

Η WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από την 15η Φεβρουαρίου 2008 μεταβάλλονται οι χρεώσεις μηνιαίων παγίων και εθνικών κλήσεων στα παρακάτω μη εμπορικά διαθέσιμα οικονομικά προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες και εταιρίες/επαγγελματίες: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση αλλαγής χρέωσης υπηρεσίας καταλόγου 11818

04/01/2008

Η WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι από 19 Φεβρουαρίου 2008 η χρέωση προς την Υπηρεσία Καταλόγου Ελλάδος και 'Αμεσης Σύνδεσης 11818 διαμορφώνεται από 0,80€/λεπτό σε 0,99€/λεπτό (χρέωση ανά δευτερόλεπτο, ελάχιστη χρέωση 30 δευτερόλεπτα) για όλους τους συνδρομητές καρτοκινητής WIND, MoMAD, Q καθώς και των συνδρομητών συμβολαίου όλων των οικονομικών πακέτων της WIND. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/01/1900

Κατάσταση ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έτος:

2009-11-30 00:00:00.000 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ