• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ

10/04/2019

Η WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει για τους συνδρομητές F2G, την έως 31 Μαΐου 2019 επέκταση του bonus 2GB με διάρκεια 7 ημέρες και κατανάλωση ανά 1 KΒ, κατά την πρώτη νέα είσοδο στην πλήρως αναβαθμισμένη myF2G εφαρμογή και εφόσον έχει προηγηθεί μία ανανέωση τις τελευταίες 60 ημέρες. Επιπλέον για όλους τους συνδρομητές F2G, νέους και υφιστάμενους, συνεχίζεται μέχρι 31 Μάιου 2019 η προσφορά Log & Win.

Επίσης ανακοινώνεται πως από 11 Μαΐου 2019 τροποποιείται η διάρκεια ισχύος της αξίας ανανέωσης για συνδρομητές καρτοκινητής Mobile Broadband Card από 12 σε 2 μήνες.  Συγκεκριμένα μετά από κάθε ανανέωση χρηματικού υπολοίπου από την ως άνω ημερομηνία, η διάρκεια ισχύος της αξίας ανανέωσης θα είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας.

Επιπλέον και σε συνέχεια της από 02/08/2018 σχετικής ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε πως έχει ακυρωθεί η εφαρμογή της αυτόματης μεταφοράς στο F2G, των συνδρομητών που ανήκουν στο μη εμπορικά διαθέσιμο πρόγραμμα WIND Card.

Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας. Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων και υπηρεσιών στο www.wind.gr.

H WIND διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή/ και τερματισμού ή ανάκλησης όλων των παραπάνω εμπορικά διαθέσιμων πακέτων/προσφορών ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων ή/και τροποποίησης των ανωτέρω προσφορών, ακολουθώντας την προσήκουσα διαδικασία ενημέρωσης των συνδρομητών, όπως εκάστοτε ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ.

Οι συνδρομητές των ανωτέρω προγραμμάτων, εφόσον επηρεάζονται, έχουν το δικαίωμα να διακόψουν αζημίως (εξαιρούνται τυχόν επιδοτήσεις συσκευής) τη σύνδεσή τους εντός δύο μηνών από την εφαρμογή των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της WIND www.wind.gr ή την εξυπηρέτηση πελατών WIND/ καρτοκινητή, καλώντας 13800 (0,25€/ κλήση).