Τι είναι το δίκτυο 5G;

Μια τεχνολογική επανάσταση

Το δίκτυο 5G αποτελεί την επόμενη γενιά σύνδεσης κινητών συσκευών στο διαδίκτυο, προσφέροντας πιο γρήγορες από ποτέ ταχύτητες αλλά και πιο αξιόπιστες και σταθερές συνδέσεις σε smartphones και άλλες συσκευές. θα μπορεί να προσφέρει συνδέσεις έτη φωτός πιο γρήγορες από τις τρέχουσες, με τις μέσες ταχύτητες λήψης περίπου 1GBps να θεωρούνται ο κανόνας.

Ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες

Θα μπορεί να προσφέρει συνδέσεις πολλαπλάσια πιο γρήγορες από τις τρέχουσες, με τις μέσες ταχύτητες λήψης (περίπου 1GBps) να θεωρούνται ο κανόνας.

Περισσότερες δυνατότητες

Το 5G θα είναι ακραία γρήγορο, πολύ σταθερό και ιδιαιτέρως πολύπλευρο αφού θα υποστηρίζει ακόμα περισσότερους ταυτόχρονους χρήστες και συσκευές.

Ταχύτερη ανταπόκριση

Το 5G θα φέρει νέες ιδέες και χρήσεις σε πάμπολλα πεδία εφαρμογής: στις έξυπνες πόλεις και σπίτια, στα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, στην έξυπνη γεωργία και βιομηχανία, στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα μέσω κινητού, σε κάθε σημείο του φυσικού κόσμου που θα διασυνδεθεί με τον ψηφιακό.

5G από τη WIND

Πιλοτικό πρόγραμμα 5G στη ΔΕΘ

Η πρώτη έκθεση στην Ελλάδα όπου παρουσιάζεται πιλοτικά δίκτυο πέμπτης γενιάς 5G από τη WIND είναι η 84η Διεθνής 'Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Πιλοτικό πρόγραμμα 5G στη ΔΕΘ

Η πρώτη έκθεση στην Ελλάδα όπου παρουσιάζεται πιλοτικά δίκτυο πέμπτης γενιάς 5G από τη WIND είναι η 84η Διεθνής 'Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Πιλοτικό πρόγραμμα 5G στην Καλαμάτα

Η Wind έχει αναλάβει να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει σε μέρος της πόλης πιλοτικό δίκτυο 5G ώστε να αξιολογήσει λειτουργικά στοιχεία της νέας αυτής τεχνολογίας.

Πότε θα έρθει στην Ελλάδα
το 5G

Έως το 2025, περίπου μία στις τρεις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιεί δίκτυα επόμενης γενιάς

Πιλοτικό πρόγραμμα 5G στην Καλαμάτα

Η WIND έχει αναλάβει να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει σε μέρος της πόλης πιλοτικό δίκτυο 5G ώστε να αξιολογήσει λειτουργικά στοιχεία της νέας αυτής τεχνολογίας.

Πότε θα έρθει στην Ελλάδα
το 5G

Έως το 2025, περίπου μία στις τρεις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιεί δίκτυα επόμενης γενιάς

Ποιοι κλάδοι θα επηρεαστούν

Οι λεγόμενες "κάθετες" αγορές (Β2Β Verticals) όπως η Αυτοκινητοβιομηχανία, οι Μεταφορές και η Εφοδιαστική Αλυσίδα, η Βιομηχανία, τα Δίκτυα Υποδομών και η Υγεία, είναι αυτές που δείχνουν την μεγαλύτερη δυναμική στην ψηφιακή τους ριζοσπαστικοποίηση/μεταμόρφωση μέσω ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας.