• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κινητής Τηλεφωνίας.

 

Στο πλαίσιο αυτορρύθμισης του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας και στοχεύοντας στην ενεργή συμμετοχή της κινητής τηλεφωνίας για την ορθή χρήση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τους πελάτες στους οποίους απευθύνονται (για παράδειγμα υπηρεσίες περιεχομένου, videos, MMS), οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Vodafone, WIND, Cosmote, υπέγραψαν από κοινού έναν «Κώδικα Δεοντολογίας», ο οποίος αφορά στις υπηρεσίες με θεματικές ενότητες που απευθύνονται σε ενήλικες.
 

Aσφαλέστερη χρήση κινητού από παιδιά και εφήβους

Οι εταιρίες συνεχίζουν να εργάζονται στην κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης του Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα έχει ενσωματωθεί στον παρόντα Κώδικα και το Ευρωπαϊκό Μνημόνιο για την ασφαλέστερη χρήση κινητού από παιδιά και εφήβους, όπως αυτό έχει υπογραφεί από τις άνω εταιρείες στα πλαίσια εναρμόνισής του με τον ως άνω Κώδικα.

 

Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

Με την υπ’ αρ. 488/92/30-07-2008 απόφασή της η ΕΕΤΤ δημοσίευσε τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές. Ο παρών Κώδικας ρυθμίζει τα θέματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους καταναλωτές συμπληρωματικά προς το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.


Σταθερή τηλεφωνία με προεπιλογή φορέα

Στο πλαίσιο της ρύθμισης παροχής και λειτουργίας της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας με προεπιλογή φορέα η ΕΕΤΤ σε συνεργασία με τις εταιρείες παροχής της υπηρεσίες συμφώνησαν από κοινού σε έναν «Κώδικα Δεοντολογίας», ο οποίος αφορά την εφαρμογή, προώθηση και διαχείριση της υπηρεσίας με γνώμονα πάντα τον τελικό καταναλωτή. Οι εταιρείες συνεχίζουν να εργάζονται στην κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης του Κώδικα λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Wind.gr Logo
Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για προσφορές της WIND;