• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα & μέτρα προστασίας.

Η γνώση είναι δύναμη!

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Στη φύση και την καθημερινή ζωή υπάρχουν άπειρες πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα αποτελούνται από ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και ταξιδεύουν στο κενό με την ταχύτητα του φωτός – περίπου 300,000,000 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Η αντίδραση των πεδίων αυτών με την ύλη καθορίζει τις συνέπειες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η σχέση αυτή μελετάται από έναν σημαντικό κλάδο των φυσικών επιστημών και οι γνώσεις που προκύπτουν μας επιτρέπουν να αξιοποιούμε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προς όφελος της ανθρωπότητας.
 

Η χρήση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από τους Σταθμούς Βάσης κινητής τηλεφωνίας
Τα κύματα που χρησιμοποιούν οι Σταθμοί Βάσης της κινητής τηλεφωνίας, αποτελούν μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, δεν επιφέρουν βιολογικές αλλοιώσεις και ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων. Μάλιστα, η ισχύς των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας (μέγιστη ισχύς 20W), είναι  κατά πολύ ασθενέστερη αυτής που εκπέμπουν οι κεραίες μετάδοσης τηλεοπτικών σημάτων (η οποία κατά περίπτωση μπορεί να είναι και αρκετά KW).

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα και Όρια Ασφαλούς Έκθεσης
Από το 1970 μέχρι και σήμερα, οι επιστήμονες μελετούν τις πιθανότητες επίδρασης της μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας στην ανθρώπινη υγεία και τους ζωντανούς οργανισμούς γενικότερα. Μετά από έρευνες ετών, χώρισαν τα αποτελέσματα αυτής της επίδρασης σε θερμικά και μη θερμικά φαινόμενα.

Θερμικά Φαινόμενα
Η επιστημονική έρευνα θεωρεί τα θερμικά φαινόμενα φυσιολογικά και τα αποδίδει στην ταλάντωση των μορίων, εξαιτίας των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Έτσι, η ενέργεια που απορροφάται από τους ανθρώπινους ιστούς μετατρέπεται σε θερμότητα.

Όπως αναφέρεται στο φυλλάδιο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ‘’Τα θερμικά φαινόμενα δεν αποτελούν μακροχρόνια επίδραση, αφού υποχωρούν και εξαφανίζονται σταδιακά μόλις σταματήσει η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Μάλιστα, δεν εμφανίζονται καθόλου όταν οι τιμές έντασης της ακτινοβολίας είναι χαμηλές’’.

Μη Θερμικά Φαινόμενα
Σε ό,τι αφορά τα μη θερμικά φαινόμενα, επιστημονικές μελέτες που πραγματοποιούνται τα τελευταία 30 χρόνια υποδεικνύουν, ότι είναι απίθανο να έχουν αρνητικές επιδράσεις στον άνθρωπο, όταν η ένταση της ακτινοβολίας είναι μέσα στα όρια ασφαλούς έκθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιοι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί, η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από Μη-Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), αξιολογώντας το σύνολο της επιστημονικής έρευνας, έχουν εκδώσει αυστηρές οδηγίες προστασίας του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που διασφαλίζουν πλήρως τη δημόσια υγεία σε σχέση με τις αποδεδειγμένες επιδράσεις της λειτουργίας των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με βάση τις οδηγίες αυτές, έχει συνταχθεί η σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καθορίζει τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, εφαρμόζοντας την αρχή της προφύλαξης. Έτσι τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για συνεχή έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, περιέχουν συντελεστή ασφαλείας 50 (50 φορές πιο αυστηρά από τα όρια στα οποία αποδεδειγμένα παρουσιάζονται θερμικά φαινόμενα) λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον ευαίσθητες ομάδες κοινού όπως τα μικρά παιδιά, τους ασθενείς και τους υπερήλικες

Τα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα των Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη Σύστασή της έχουν καθοριστεί έτσι ώστε να διασφαλίζουν την μη εμφάνιση θερμικών και μη θερμικών (ή αθερμικών) επιδράσεων.

Τα όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και οι προδιαγραφές εγκατάστασης Σταθμών Βάσης
Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των Σταθμών Βάσης είναι η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε), η ένταση μαγνητικού πεδίου (Η) και η πυκνότητα ροής ισχύος (Seq). Τα μεγέθη αυτά μετρώνται και ελέγχονται επιτόπου στους Σταθμούς Βάσης κινητής τηλεφωνίας με τη χρήση κατάλληλων συσκευών μέτρησης.
Οι βασικοί περιορισμοί και τα επίπεδα αναφοράς για την ηλεκτρομαγνητική δράση των Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας, έχουν θεσπιστεί με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε  ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0Hz  - 300GHz » (L199,1999/519/EC).

Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο
Με βάση τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ελληνική κυβέρνηση είχε εκδώσει το 2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Υγείας – Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αυτή η Κ.Υ.Α. για τα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Αρ. 53571/3839, ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) θεσμοθέτησε την επιπλέον μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης κατά 20% και για τα τρία μεγέθη ελέγχου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθιστώντας έτσι το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία των Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ως ένα από τα  αυστηρότερα της Ευρώπης.

 
  • Με το νόμο «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Ν.3431/06) και παρά το γεγονός ότι ούτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε και οι αρμόδιοι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί προβλέπουν τέτοιες ρυθμίσεις, η ελληνική πολιτεία καθόρισε νέα ακόμη αυστηρότερα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, μειωμένα κατά 30% σε σύγκριση με τη σύσταση της Ε.Ε.
  • Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία των Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας προβλέπει αυστηρότερα όρια κατά 40% σε σύγκριση με τη σύσταση της Ε.Ε. για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από νοσοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία και γηροκομεία. Ωστόσο η χρήση της απόστασης ως παράγοντα για τον καθορισμό των ορίων ασφαλούς έκθεσης δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα ενώ διεθνώς τα όρια καθορίζονται από την πυκνότητα ροής ισχύος του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και σε καμία περίπτωση από την απόσταση.
  • Η θέση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για το θέμα αυτό: Τα όρια της ICNIRP βασίστηκαν στην επιστημονική έρευνα και προέκυψαν εφαρμόζοντας μεγάλους συντελεστές ασφαλείας (της τάξης του 50). Η εφαρμογή των επιπλέον συντελεστών μείωσης στην Ελληνική Νομοθεσία δεν τεκμαίρεται από τα επιστημονικά δεδομένα. Ήταν όμως μία καθαρά πολιτική απόφαση που βασίστηκε στο πλαίσιο της αρχής της προφύλαξης δηλαδή στη λήψη μέτρων χωρίς να είναι σίγουρο ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Η μείωση των ορίων στην ελληνική νομοθεσία δε θα πρέπει να κάμψει την εμπιστοσύνη μας στην επιστημονική κοινότητα και στα όρια που έχουν επιστημονική βάση.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι στις αρχές του 2009 η ICNIRP επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των οδηγιών που ισχύουν πανευρωπαϊκών για την προστασία του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, καθώς η επιστημονική βιβλιογραφία από το 1998 ως σήμερα δεν αποδεικνύει δυσμενείς επιπτώσεις και δεν καθιστά αναγκαία μια άμεση αναθεώρηση των οδηγιών της για τον περιορισμό της έκθεσης σε υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Επιπλέον, ούτε οι μελέτες με επαρκή αξιολόγηση για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν έχουν καταδείξει επιπτώσεις σχετικές με την υγεία.

Άλλες χώρες του κόσμου
Σε ότι αφορά συγκριτικά στοιχεία ορίων που ισχύουν σε άλλες χώρες του κόσμου, αναφέρουμε ενδεικτικά:

 
  1. Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Μ. Βρετανία, Σουηδία, Μάλτα, Αυστραλία, Ιαπωνία, Αίγυπτος έχουν θεσπίσει ακριβώς τα όρια που ορίζονται στην ICNIRP
  2. Αυστρία, Καναδάς και ΗΠΑ έχουν θεσπίσει ελαστικότερα όρια
  3. Βέλγιο, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ισπανία έχουν όπως και η Ελλάδα θεσπίσει αυστηρότερα όρια
 

ΕΕΑΕ, Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία, Ερωτήσεις & Απαντήσεις, Ιούλιος 2006


Wind.gr Logo
Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για προσφορές της WIND;