• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Η Συμβολή της WIND

Με υπευθυνότητα και ευαισθησία.

Η WIND φροντίζει για την υγεία και το περιβάλλον


Η WIND αναπτύσσει το δίκτυο Σταθμών Βάσης της, με υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Κατά την τοποθέτηση, λειτουργία και  έλεγχο της λειτουργίας του, η εταιρεία τηρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και τις οδηγίες της ελληνικής νομοθεσίας.

Ωστόσο, πέρα από την αυστηρή τήρηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας, η WIND παρακολουθεί στενά όλες τις σχετικές έρευνες που διεξάγονται σε παγκόσμιο επίπεδο και υιοθετεί τα επιστημονικά πορίσματα, με στόχο την ελαχιστοποίηση ή και το μηδενισμό των κινδύνων από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Παράλληλα, επενδύει σε σύγχρονη τεχνολογία για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών της, αλλά και για την προστασία του γενικού πληθυσμού και του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, συμμετέχει σε συνέδρια, αλλά και στα αρμόδια θεσμικά όργανα (ΕΕΤΤ, ΕΛΟΤ, κ.ά), όπου επιδιώκει τη διαμόρφωση μιας τηλεπικοινωνιακής πολιτικής  που θα  εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών,  όχι μόνο για τους χρήστες του δικτύου της, αλλά και για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνσου στους εξής φορείς:

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΤΗΛ.: 210 6151000
www.eett.gr

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

ΤΗΛ.: 210 6506700
www.eeae.gr

Υπουργείο ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μεταφορών και ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛ.: 210 6508000
www.yme.gr

ΦΑΣΜΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
www.fasmaprogram.gr

The International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
www.icnirp.org

World Health Organization International EMF Project
www.who.int/peh-emf

GSM world information pages
www.gsmworld.com

Mobile Operators Association
www.mobilemastinfo.com

EU pages on Electromagnetic Fields and Public Health
www.europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/environment/EMF/emf_en.htm

MOBILE MANUFACTURERS FORUM
www.mmfai.org

UK HEALTH PROTECTION AGENCY
www.hpa.org.uk/radiation

AUSTRALIAN RADIATION PROTECTION AGENCY 
www.arpansa.gov.au/RadiationProtection/index.cfm

Wind.gr Logo
Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για προσφορές της WIND;