Exit

Ερωτήματα του Κοινού

Έχουμε τις απαντήσεις!

Έχουμε τις απαντήσεις!

Γιατί τοποθετούνται Σταθμοί Βάσης σε κατοικημένες περιοχές;

Η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας επιβάλλει την τοποθέτηση σταθμών βάσης σε κατοικημένες περιοχές ώστε να εξασφαλίζεται η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη που απαιτούν οι χρήστες.
Μάλιστα, στις πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου γίνεται αυξημένη χρήση του κινητού και προκειμένου η εταιρεία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της, είναι απαραίτητο να δημιουργεί και να συντηρεί ένα πυκνό δίκτυο Σταθμών Βάσης.

Η δημιουργία πυκνών δικτύων σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας με την προσθήκη νέων σταθμών βάσης, όχι μόνο δεν αυξάνει τη συνολικά εκπεμπόμενη ακτινοβολία σε μια περιοχή, αλλά αντίθετα μειώνει την ισχύ της ακτινοβολίας τόσο στους σταθμούς βάσης όσο και στα κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα μάλιστα με το ενημερωτικό έντυπο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ):
«Με την λειτουργία νέων σταθμών βάσης, καθίσταται ευκολότερη η σύνδεση του κινητού τηλεφώνου με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με αποτέλεσμα η ατομική έκθεση των χρηστών από τα κινητά τηλέφωνα να μειώνεται».

Επιπλέον, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε ενημερωτική έκδοση επισημαίνει ότι:
Όσο πυκνότερο είναι το δίκτυο κεραιών κινητής τηλεφωνίας τόσο χαμηλότερη είναι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπει η κεραία, καθώς καλύπτει μικρότερη περιοχή και εξυπηρετεί λιγότερους χρήστες. Σε ένα πυκνότερο δίκτυο, η απόστασή μας από την κεραία με την οποία επικοινωνούμε είναι μικρότερη.

Επομένως το σήμα στο κινητό μας είναι καλύτερο και η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπει η συσκευή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία, είναι χαμηλότερη.

Η ανθρώπινη υγεία επηρεάζεται από τη χρήση της κινητής τηλεφωνίας ή από τη γειτνίαση με τους Σταθμούς Βάσης;

Καμία από τις έρευνες που έχουν διεξάγει μέχρι σήμερα από Διεθνείς Επιστημονικές Ενώσεις και Οργανισμούς Υγείας, δεν έχει δείξει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τη λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας.

Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε ανακοίνωσή του, στο βαθμό που τα θεσμοθετημένα όρια τηρούνται, «από όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, κανένα βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο επιβλαβές σύμπτωμα στην υγεία δεν φαίνεται να προκαλείται από τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα που εκπέμπονται από σταθμούς βάσης».

Οι επιστημονικές έρευνες πάνω στο θέμα είναι συνεχείς. Η WIND τις παρακολουθεί στενά, υιοθετεί και αξιοποιεί τα αποτελέσματά τους, προς όφελος των πελατών της και του κοινωνικού συνόλου.

Υπάρχει σχέση μεταξύ της ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας και της ραδιενέργειας;

Απολύτως καμία.
Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που χρησιμοποιεί η κινητή τηλεφωνία δεν έχει καμία σχέση με τη ραδιενέργεια.

Είναι μη ιοντίζουσα ακτινοβολία υψηλής συχνότητας, η οποία δεν επιφέρει αλλοιώσεις σε βιολογικούς ιστούς, όταν τηρούνται τα όρια ασφαλείας.

Η ταύτιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας με τη ραδιενέργεια είναι ατυχής και οφείλεται πιθανότατα σε λανθασμένη μετάφραση του όρου radiation. Η ακριβής σημασία του όρου είναι ακτινοβολία και όχι ραδιενέργεια, όπως είχε μεταφραστεί αρχικά από λάθος, από τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Είναι δικαιολογημένος ο θόρυβος για τον κίνδυνο που μπορεί να επιφέρει στην ανθρώπινη υγεία η λειτουργία των Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας;

Καθόλου. Ο θόρυβος αυτός είναι αποτέλεσμα ελλιπούς ή λανθασμένης ενημέρωσης.

Οι αρμόδιοι φορείς διαβεβαιώνουν ότι από τους Σταθμούς Βάσης κινητής τηλεφωνίας δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία των πολιτών, εφόσον τηρούνται τα αυστηρά όρια ασφαλείας.

Μάλιστα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι ο φόβος των ανθρώπων σε πολλές περιπτώσεις οφείλεται στα ΜΜΕ που δημοσιεύουν νέες και μη – επιβεβαιωμένες επιστημονικές μελέτες, καλλιεργώντας έτσι ένα αίσθημα ανησυχίας και την αντίληψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν άγνωστοι ή μη ανιχνεύσιμοι κίνδυνοι.

Πιστεύετε ότι για τις πιο ευαίσθητες ομάδες όπως είναι τα παιδιά χρειάζονται επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα;

Τα όρια ασφαλούς έκθεσης έχουν θεσπιστεί, λαμβάνοντας υπόψη και τις πλέον ευαίσθητες ομάδες πολιτών όπως ασθενείς & μικρά παιδιά και βασίζονται σε έναν υψηλό συντελεστή ασφαλείας, καθώς εφαρμόζουν την αρχή της προφύλαξης.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σε ενημερωτική της έκδοση αναφέρεται ξεκάθαρα στο θέμα αυτό:
Παρά την κοινή ευαισθησία που υπάρχει σχετικά με την έκθεση των μικρών παιδιών σε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό παράγοντα, είναι γεγονός πως παιδιά δεν υπάρχουν μόνο στα σχολεία αλλά ασφαλώς είναι δυνατό να βρίσκονται σε οποιοδήποτε χώρο εντός μιας κατοικημένης περιοχής.

Μάλιστα, τα μικρά παιδιά περνούν πολύ περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους σε σχέση με αυτόν που περνούν στο σχολείο. Επομένως, δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός στο πλαίσιο προστασίας των ανθρώπων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ανάλογα με τον αν πρόκειται για έκθεση στο χώρο του σχολείου ή όχι αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο προστασίας εφαρμόσιμο σε όλους τους χώρους όπου υπάρχει πρόσβαση γενικού πληθυσμού. Τα θεσμοθετημένα όρια ισχύουν για όλες τις ομάδες πληθυσμού ακόμα και τις πλέον ευαίσθητες.

Ωστόσο, ειδικά για τα μικρά παιδιά πρέπει να τονίσουμε ότι το κινητό δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παιχνίδι και θα πρέπει ελέγχουμε ώστε τα παιδιά να μην εκτίθενται - για μεγάλο χρονικό διάστημα- στην ακτινοβολία που εκπέμπει.

Γιατί δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας επί κτιρίων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων;

Οι λόγοι εκτιμούμε ότι είναι κυρίως συναισθηματικοί και ψυχολογικοί. Δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα ή ευρήματα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ισχύς της ακτινοβολίας και όχι η απόσταση μιας κεραίας είναι ο κατάλληλος δείκτης για τη μέτρηση των τυχόν επιπτώσεων στην υγεία των πολιτών.

Το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει μικρότερη ακτινοβολία όταν οι σταθμοί βάσης είναι μακριά από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές;

Όχι, ισχύει το αντίθετο. Όσο πιο μακριά είναι ο Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας τόσο περισσότερη ακτινοβολία εκπέμπει το κινητό τηλέφωνο προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του και να πραγματοποιήσει μία λειτουργία.

Το 2005, ο καθηγητής κ. Ι. Σάχαλος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών του Α.Π.Θ, δήλωσε ότι το 60% της ισχύος με την οποία λειτουργούν τα κινητά τηλέφωνα απορροφάται από τον χρήστη.

Έτσι, αν το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το σταθμό βάσης λειτουργεί στο μέγιστο της ισχύος του δηλαδή τα 250 mWatt από τα οποία τα 160 τα απορροφάει ο χρήστης.

Αντίθετα, αν ο σταθμός βάσης βρίσκεται κοντύτερα στο κινητό τηλέφωνο, η συσκευή λειτουργεί με μέση ισχύ 62,5mW και ο χρήστης απορροφά 40mW, δηλαδή τέσσερις φορές λιγότερη ενέργεια.

ΠΗΓΕΣ
  • ΕΕΑΕ, Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία, Ερωτήσεις & Απαντήσεις, Ιούλιος 2006
  • ΕΕΤΤ, Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κινητά Τηλέφωνα και Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας, Τι πρέπει να γνωρίζουμε, Νοέμβριος 2006
  • Π.Ο.Υ, Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία, Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες, Φύλλο Δεδομένων Νο 304, Μάιος 2006
  • Π.Ο.Υ, Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία, Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες, Φύλλο Δεδομένων Νο 304, Μάιος 2006
  • ΕΕΑΕ, Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία, Ερωτήσεις & Απαντήσεις, Ιούλιος 2006

Χρησιμοποιείς τον Internet Explorer 8

Για να έχεις καλύτερη εμπειρία και πλοήγηση στο νέο site της WIND κάνε update στον Internet Explorer 10:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ BROWSER
Συνέχεια στο wind.gr