• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Έρευνες και Μετρήσεις στην Ελλάδα

Μέτρηση & έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα

Μετρήσεις και έρευνες γίνονται συστηματικά και στην Ελλάδα από την έναρξη λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας. Υπεύθυνος φορέας για την προστασία του γενικού πληθυσμού από τις μη Ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Σύμφωνα με το νέο νόμο η ΕΕΑΕ είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κεραία, διενεργώντας ελέγχους αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον.

Ειδικότερα, το 2009 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.308 έλεγχοι από την ΕΕΑΕ πανελλαδικά. Σε καμία από αυτές τις μετρήσεις δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Εκτός από τους θεσμοθετημένους φορείς και τους ειδικούς επιστήμονες ενημέρωση των πολιτών για θέματα που αφορούν τους Σταθμούς Βάσης κινητής τηλεφωνίας γίνεται και από τις ίδιες τις εταιρείες, είτε από κοινού σε Συνεντεύξεις Τύπου και Ημερίδες, είτε μεμονωμένα από κάθε εταιρεία. Παράλληλα, η WIND συμμερίζεται την άποψη της επιστημονικής κοινότητας για συνεχείς έρευνες και ενισχύει κάθε ερευνητικό εγχείρημα που αποσκοπεί στην ποιοτικότερη και ασφαλέστερη παροχή υπηρεσιών.

Wind.gr Logo
Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για προσφορές της WIND;