Exit

Περιβάλλον

Προχωράμε υπεύθυνα

Προστασία του περιβάλλοντος

Αναζητούμε διαρκώς νέους τρόπους που να βοηθούν στην ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης από τη λειτουργία μας. Είναι σημαντικό για εμάς, αλλά και για εσάς, την κοινωνία στην οποία ανήκουμε και δραστηριοποιούμαστε.

Δίνουμε έμφαση σε 4 σημαντικές περιοχές:

1. Τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Επενδύουμε συστηματικά στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμων με στοχευμένα προγράμματα. Συγκεκριμένα:

 • Λειτουργούμε υβριδικές διατάξεις ηλεκτροπαραγωγής σε απομακρυσμένους σταθμούς βάσης με στόχο την μείωση της χρήσης πετρελαίου, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων από άνω των 13.000 τόνων CO2e κατά την έναρξη του έργου σε μόλις 3.000 τόνους ετησίως.
 • Παράλληλα καταργούμε εντελώς τη χρήση γεννήτριας όπου είναι δυνατόν.
 • Αντικαταστήσαμε τον στόλο εταιρικών αυτοκινήτων με μοντέλα χαμηλότερης κατανάλωσης, αλλάζοντας παράλληλα και το κυρίως χρησιμοποιούμενο καύσιμο από βενζίνη σε πετρέλαιο. Με τον τρόπο αυτό μειώσαμε τους ρύπους από την κίνηση οχημάτων κατά 146 τόνους CO2e μέσα στο πρώτο έτος και επιπλέον μείωση 73 τόνους CO2e το 2014.

Διάβασε περισσότερα στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας WIND 20142. Την εξοικονόμηση ενέργειας

Εξοικονομούμε ενέργεια επενδύοντας στην αναβάθμιση του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και IT, και, παράλληλα, μειώνουμε και τις έμμεσες εκπομπές ρύπων από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έργα αναβάθμισης και υποδομής που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία έτη προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολλά και ποικίλα. Τα πιο σημαντικά:

 • Αναβάθμιση δικτύου ραδιομετάδοσης και δικτύου κορμού. Η WIND έχει επενδύσει και συνεχίζει και επενδύει στην αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου, όπου εκτός των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νέου δικτύου, η χρήση νέας τεχνολογίας συνεπάγεται και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αναβάθμιση χαρακτηριστικών κατανάλωσης των κτιρίων που στεγάζουν τηλεπικοινωνιακά κέντρα. Παράλληλα με τον εξοπλισμό δικτύου, εφαρμόζουμε προγράμματα μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας και στον βοηθητικό εξοπλισμό των κτιρίων τηλεπικοινωνιών (ρύθμιση θερμοκρασίας λειτουργίας στα Data Centres, ρυθμίσεις στα συστήματα ισχύος, αντικατάσταση εξοπλισμού ψύξης).
 • Εφαρμογή προγραμμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια γραφείων, με έμφαση στην διαχείριση της θέρμανσης/κλιματισμού και το φωτισμό.
 • Το 2014 μειώσαμε τις συνολικές μας εκπομπές κατά 4,2% και την συνολική ενέργεια κατά 2,2%.

Διάβασε περισσότερα στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας WIND 20143. Την εξοικονόμηση χαρτιού

Η χρήση της τεχνολογίας μας επιτρέπει να εξοικονομούμε σημαντικές ποσότητες χαρτιού.

Στα γραφεία μας:

 • Από το 2001 δημιουργήσαμε εσωτερικό ιστότοπο για την διακίνηση εγγράφων και φορμών.
 • Αυτοματοποιούμε διαρκώς τις διαδικασίες λειτουργίας μας ώστε να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά όπου είναι εφικτό, χωρίς εκτύπωση σε κανένα στάδιο.
 • Αναβαθμίσαμε τον εξοπλισμό εκτυπώσεων ώστε να χρησιμοποιείται εκτύπωση διπλής όψης ή να χρησιμοποιείται μικρότερη επιφάνεια εκτύπωσης.
 • Σαν αποτέλεσμα όλων των ενεργειών αυτών, ο δείκτης κατανάλωσης χαρτιού γραφείου ανά εργαζόμενο έχει μειωθεί κατά 52% από το 2008 έως σήμερα.

Στην αλυσίδα καταστημάτων μας:

 • Αυτοματοποιούμε διαρκώς διαδικασίες που σχετίζονται με τη χρήση παραστατικών και εγγράφων.
 • Εισάγαμε την ηλεκτρονική υπογραφή.
 • Αντικαταστήσαμε το απλό χαρτί Α4 σε σημαντικές διαδικασίες-καταναλωτές χαρτιού όπως π.χ. η έκδοση αποδείξεων.
 • Προωθούμε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό (E-bill) με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής πρόσβασης.
 • Διαθέτουμε πλέον τον λογαριασμό σας σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείο pdf στον προσωπικό σας λογαριασμό email.

To 2014 εξοικονομήσαμε 23,6 τόνους χαρτιού επιπλέον.

Διάβασε περισσότερα στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας WIND 20144. Την ανακύκλωση υλικών

Η ανακύκλωση υλικών είναι η πιο παλιά μας περιβαλλοντική δραστηριότητα.

 • Συλλέγουμε διαχωρισμένα και ανακυκλώνουμε όλων των ειδών τα υλικά. Χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταρίες, καλώδια, τόνερ κ.α.
 • Εφαρμόζουμε ενεργά το τρίπτυχο Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω όπου είναι εφικτό.
 • Εξετάζουμε κάθε άλλη δυνατότητα πριν διαθέσουμε απορρίμματα και απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής.
 • Λειτουργούμε σαν σημείο συλλογής για το κοινό για μπαταρίες και συσκευές/αξεσουάρ τηλεφωνίας.
 • Το 2014, περίπου το 80% των παραγόμενων αποβλήτων οδηγήθηκαν προς διάθεση σε φορείς ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στην εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και νερού.

Διάβασε περισσότερα στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας WIND 2014

Πολιτική Περιβάλλοντος ISO 14001

Τα προγράμματα διαχείρισης που εφαρμόζουμε για την επίτευξη των στόχων μας εντάσσονται στο πλαίσιο του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της WIND, πιστοποιημένο από το 2008 σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους διεθνούς προτύπου DIN EN ISO14001:2009 από τον φορέα επιθεωρήσεων TUV Hellas (Member of TUV Nord Group). Η πολιτική μας, θέτει τις απαραίτητες δεσμεύσεις και κατευθύνσεις για να μπορούμε να επιδεικνύουμε διαρκή βελτίωση στα αποτελέσματά μας.

Πολιτική Περιβάλλοντος ISO 14001

Στη WIND εφαρμόζουμε και αναπτύσσουμε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001 με στόχο τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό, στη WIND, διαθέτουμε τους απαιτούμενους πόρους και δεσμευόμαστε να:

 • Αναγνωρίζουμε και παρακολουθούμε τις αλληλεπιδράσεις της δραστηριότητάς μας με το περιβάλλον
 • Αναθεωρούμε και επανεξετάζουμε περιοδικά όλες τις παραμέτρους και τους στόχους του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Προλαμβάνουμε τη ρύπανση, εφαρμόζοντας προγράμματα διαχείρισης για τις σημαντικές επιπτώσεις της δραστηριότητάς μας
 • Συμμορφωνόμαστε με όλες τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Καλλιεργούμε σχέση εμπιστοσύνης παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη ή φορείς
 • Ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε και παρακινούμε κατάλληλα εργαζόμενους και συνεργάτες ώστε να διασφαλίζουμε την επίτευξη των στόχων μας

Εξελίσσουμε τις λειτουργίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προσηλωμένοι στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Στις 5 Ιουνίου 2015 η WIND γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με μια ξεχωριστή γιορτή. Από νωρίς το πρωί ο εξωτερικός χώρος των εγκαταστάσεων της εταιρείας στη Λεωφόρο Αθηνών και στο Μαρούσι, μετατράπηκε σε μια σύγχρονη βιολογική λαϊκή αγορά γεμάτη χρώμα από τα προϊόντα των Farmer’s Republic. Εργαζόμενοι και συνεργάτες ενημερώθηκαν από τους παραγωγούς για την αξία των βιολογικών προϊόντων και ανακύκλωσαν μπαταρίες και παλιές συσκευές. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND. Με μήνυμα «reduce – reuse – recycle» η εταιρεία μειώνει ετησίως το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και υιοθετεί συστήματα και διαδικασίες που προωθούν την αειφορία.

Περισσότερα για τις δράσεις της WIND σε σχέση με το περιβάλλον θα βρείτε στο ετήσιο απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εδώ.

Χρησιμοποιείς τον Internet Explorer 8

Για να έχεις καλύτερη εμπειρία και πλοήγηση στο νέο site της WIND κάνε update στον Internet Explorer 10:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ BROWSER
Συνέχεια στο wind.gr