• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Περιβάλλον

Ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα

Στη WIND Ελλάς επιδιώκουμε συστηματικά την όσο το δυνατόν μικρότερη επίδραση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας στο περιβάλλον με έμφαση στην πρόληψη της ρύπανσης, στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, στην περιβαλλοντική συμμόρφωση και στην προώθηση της ενημέρωσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Η λειτουργία της εταιρείας επιδρά στο περιβάλλον με ποικίλους τρόπους. Ελέγχουμε και διαχειριζόμαστε τις συνέπειες που προκαλούμε, μέσω της εφαρμογής πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001, με στόχο την εξάλειψη ή και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία μας.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Πολιτική Περιβάλλοντος ISO 14001

Τα προγράμματα διαχείρισης που εφαρμόζουμε για την επίτευξη των στόχων μας εντάσσονται στο πλαίσιο του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της WIND, πιστοποιημένο από το 2008 σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους διεθνούς προτύπου EN ISO14001:2004 από τον φορέα επιθεωρήσεων TUV Hellas (Member of TUV Nord Group). Η πολιτική μας, θέτει τις απαραίτητες δεσμεύσεις και κατευθύνσεις για να μπορούμε να επιδεικνύουμε διαρκή βελτίωση στα αποτελέσματά μας.

Πολιτική Περιβάλλοντος ISO 14001

Περισσότερα για τις δράσεις της WIND σε σχέση με το περιβάλλον θα βρείτε στο ετήσιο απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας εδώ.