• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Οι Άνθρωποί μας

Εξελίσσουμε τους εργαζομένους μας

Στην WIND Ελλάς, στοχεύουμε στο να προσελκύουμε, να διακρατούμε και να αναπτύσσουμε επαγγελματίες. Εδώ, εξαιρετικοί άνθρωποι με πάθος για μάθηση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικό περιβάλλον νέων τεχνολογιών, μπορούν να βρουν το δρόμο τους για μια συναρπαστική καριέρα. Παράλληλα, η κοινωνικά υπεύθυνη δράση μιας επιχείρησης επηρεάζει θετικά τη σχέση της με τους ανθρώπους της, όπως επιβεβαιώνεται και από την ετήσια έρευνα απόψεων εργαζομένων που διενεργούμε. Στην τελευταία, μάλιστα, έρευνα 8 στους 10 εργαζόμενους της Εταιρείας μας δηλώνουν ικανοποιημένοι με τον τρόπο κατά τον οποίο η Εταιρεία προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας στην εσωτερική αναγνώριση της Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι όχι μόνο η ενημέρωση, αλλά και η συμμετοχή των εργαζομένων σε όλο το εύρος προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης και εθελοντικής δράσης της Εταιρείας. Παράλληλα, είναι και ευθύνη μας να εντάσσουμε νέες πρωτοβουλίες που αφορούν τους εργαζομένους μας, εστιάζοντας σε δράσεις που ενισχύουν την απασχολησιμότητα, την ανάπτυξη, τη φροντίδα, την κοινωνική ευθύνη και την ενίσχυση κουλτούρας. Στο πλαίσιο αυτό, για το 2017 προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες:

 • Σχεδιασμός εσωτερικών προγραμμάτων ενίσχυσης δέσμευσης εργαζομένων.
 • Αύξηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για όλους.
 • Αύξηση των κινήτρων επιβράβευσης και διακράτησης ταλέντου.
 • Διαχείριση ταλέντων και διαφορετικότητας.
 • Διατήρηση προγραμμάτων επιβράβευσης εξαιρετικών αποτελεσμάτων.
 • Υλοποίηση εσωτερικού προγράμματος δραστηριοτήτων & ευεξίας ευWIND.
 • Εμπλουτισμός εκδηλώσεων για όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.
 • Ενίσχυση εσωτερικής επικοινωνίας & διαλόγου.
 • Διάθεση νέων ψηφιακών εργαλείων που ενισχύουν την ομαδικότητα και την αποτελεσματικότητα.
 • Βελτιστοποίηση οργάνωσης και λειτουργίας μέσω απλοποίησης και επανασχεδιασμού διαδικασιών.

Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017 εδώ