• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Ποιότητα Υπηρεσιών

Υψηλή Ποιότητα

Σύγχρονες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Η WIND έχοντας δεσμευθεί για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, υλοποιεί μία σειρά από ενέργειες για τον συστηματικό έλεγχο, την παρακολούθηση και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση και έλεγχο της ποιότητας του δικτύου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών (internet)
  Η WIND παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα του τεχνικού δικτύου και της βασικής υπηρεσίας φωνής χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σετ Δεικτών Ποιότητας Δικτύου (Network Quality Indicators), οι οποίοι περιλαμβάνουν τη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, τη διαθεσιμότητα του δικτύου (availability), το ποσοστό των επιτυχημένων κλήσεων σε σχέση με το σύνολο των πραγματοποιηθέντων κλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή (Call Success Rate), την ποιότητα μετάδοσης φωνής (Voice Quality) κ.α. Στον τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών η WIND επίσης με καθορισμένους δείκτες ποιότητας παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα του δικύου της σε όλες τις περιοχές στις οποίες υπάρχει πληθυσμιακή κάλυψη, μετρώντας τόσο την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων όσο και τη χωρητικότητα διασύνδεσης.
 • Έλεγχο των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Value Added Services) πριν την εμπορική διάθεσή τους (user acceptance tests)
  Όλες οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρει η WIND, έχουν διεξοδικά ελεγχθεί από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο χρησιμοποιεί της υπηρεσίες προσομοιώνοντας τον τελικό χρήστη. Σκοπός των ελέγχων πριν την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας, είναι να διασφαλιστεί ότι η υπηρεσία είναι σε συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προκαθορισμένες απαιτήσεις ποιότητας και να πραγματοποιηθούν τυχόν διορθωτικές ενέργειες, ώστε η παρεχόμενη υπηρεσία να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της WIND.
 • Συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (quality control)
  Η WIND εφαρμόζει συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που προσφέρει στους πελάτες της. Οι έλεγχοι της ποιότητας των υπηρεσιών περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
  • τον έλεγχο της λειτουργίας των υπηρεσιών (functionality performance)
  • τον έλεγχο του περιεχόμενου της υπηρεσίας (content performance)
  ενώ λαμβάνονται υπόψη και τα αντίστοιχα παράπονα πελατών.
 • Συστηματικός έλεγχος των χρεώσεων
  Η WIND για τη διασφάλιση της ορθότητας των χρεώσεων των κλήσεων προς τους πελάτες χρησιμοποιεί ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του οποίου πραγματοποιείται συγκεκριμένος αριθμός κλήσεων-δοκιμών, προσομοιώνοντας τον τελικό χρήστη. Ελέγχονται η πληρότητα και αρτιότητα των πρωτογενών δεδομένων των κλήσεων, καθώς και η ακρίβεια των αντίστοιχων χρεώσεων. Τα σενάρια των κλήσεων-δοκιμών περιλαμβάνουν τον έλεγχο των περισσότερων τύπων κλήσεων και όλων των τύπων πελατών, για τα περισσότερα από τα προγράμματα που παρέχει η WIND. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αποτελούν πολύτιμο υλικό για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των συστημάτων μέτρησης και τιμολόγησης των κλήσεων της WIND.
 • Παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της αλυσίδας καταστημάτων WIND Stores
  Η WIND, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας μέσω της συνεχώς αναπτυσσόμενης αλυσίδας καταστημάτων, παρακολουθεί την απόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών με διάφορες μεθόδους οι οποίες περιλαμβάνουν έρευνες με τη μέθοδο του “μυστικού πελάτη” (mystery shopping), έρευνες ικανοποίησης πελατών κ.α. Μετά την ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ερευνών, καθορίζονται και υλοποιούνται συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών
  Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της WIND εξυπηρετεί χιλιάδες πελάτες καθημερινά και η μέτρηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών αποτελεί προτεραιότητα για τη WIND. Μέσω ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης παρακολουθείται σε συνεχή βάση το επίπεδο εξυπηρέτησης (service level), ο αριθμός των πελατών που εγκαταλείπουν την αναμονή (abandoned calls), ο χρόνος αναμονής (waiting time) κ.α.
  Με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών της, η WIND προχώρησε σε εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος που επιτρέπει τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Κινητής τηλεφωνίας.
  Μετά τη συλλογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων, υλοποιούνται συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης.
Wind.gr Logo
Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για προσφορές της WIND;