• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Απολογισμοί

Επιχειρούμε με Υπευθυνότητα

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016 περιλαμβάνει πληροφορίες για τις πολιτικές και τα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς, καθώς και τις επιδόσεις μας σε δράσεις που αναπτύσσουμε με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, δίνοντας προτεραιότητα σε τέσσερις άξονες: την Αγορά, τους Ανθρώπους μας, το Περιβάλλον και την Κοινωνία.

Καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. Είναι ο δέκατος, κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας που εκδίδουμε. Για τη σύνταξη του Απολογισμού και τη συλλογή των στοιχείων συνεργάστηκε η διατμηματική Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Για τον καθορισμό του περιεχομένου του συγκεκριμένου Απολογισμού έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης της Ουσιαστικότητας, οι Αρχές και οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης, έτσι όπως ορίζονται από το Πρότυπο Global Compact των Ηνωμένων Εθνών και την Agenda 2030, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες βασικού επιπέδου (“core”) της έκδοσης G4 των διεθνών Οδηγιών Έκδοσης Απολογισμών GRI (Global Reporting Initiative).

Η έκδοση αυτή ακολουθεί τις αρχές του AccountAbility Principles Standard AA1000 και έχει λάβει Ανεξάρτητη Εξωτερική Διασφάλιση για την ακρίβεια, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν.

Διαρκής μας στόχος είναι η μακροπρόθεσμη βελτίωση του Απολογισμού Εταιρικής μας Υπευθυνότητας με συστηματικό τρόπο, διασφαλίζοντας ένα αξιόπιστο σύστημα συλλογής και υποβολής στοιχείων, με κριτήρια αντικειμενικότητας και συνέχειας.

Απολογισμός 2016:

Απολογισμοί παλαιότερων ετών: