• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας

Επιχειρούμε με Υπευθυνότητα

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017 περιλαμβάνει πληροφορίες για τις πολιτικές και τα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς, καθώς και τις επιδόσεις μας σε δράσεις που αναπτύσσουμε με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, δίνοντας προτεραιότητα σε τέσσερις άξονες: την Αγορά, τους Ανθρώπους μας, το Περιβάλλον και την Κοινωνία. Καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017. Είναι η ενδέκατη, κατά σειρά ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας που εκδίδουμε: η προηγούμενη εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2017 και αφορούσε το έτος 2016. Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες βασικού επιπέδου (“core”) του Οργανισμού Global Reporting Initiative – GRI STANDARDS, ενώ ακολουθεί τις αρχές του AccountAbility Principles Standard AA1000 και έχει λάβει Ανεξάρτητη Εξωτερική Διασφάλιση. Για τον καθορισμό του περιεχομένου έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης της Ουσιαστικότητας, οι Αρχές και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, έτσι όπως ορίζονται από το Πρότυπο Global Compact των Ηνωμένων Εθνών και την Agenda 2030 αντίστοιχα.  

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε και να μελετήσετε αναλυτικά την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017 εδώ

 

Απολογισμοί παλαιότερων ετών: