• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Αγορά

Προσφέρουμε κορυφαία εμπειρία στον πελάτη

Από την ίδρυση μας επενδύουμε εντατικά σε υποδομές και στην ανάπτυξη του δικτύου μας με υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Στόχος της στρατηγικής μας είναι να φέρουμε την κινητή ευρυζωνικότητα πιο κοντά στους Έλληνες χρήστες και να συμβάλλουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τόπου μας. Η παροχή μια εξαιρετικής εμπειρίας στους Πελάτες μας είναι στρατηγική προτεραιότητα μας προκειμένου να χτίσουμε σταθερές σχέσεις με πιστούς και ικανοποιημένους πελάτες στο πεδίο της εξυπηρέτησης και της επικοινωνίας.

 • Υπηρεσία Ενημέρωσης Υπολοίπου Προγραμμάτων W και WPlus

  Στα Προγράμματα W και WPlus οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το υπόλοιπο των λεπτών ομιλίας, των SMS & των ΜΒ του προγράμματος ή του πρόσθετου Πακέτου τους, αλλά και για το υπόλοιπο του Ανώτατου Ύψους Λογαριασμού που έχουν ορίσει, κάνοντας απλά μια κλήση στο1270 από το κινητό τους..
 • Υπηρεσία Δωρεάν Αυτόματης Ειδοποίησης Προγραμμάτων W και WPlus

  Επιπλέον, στα προγράμματα W και WPlus, οι συνδρομητές ξέρουν πάντα τι συμβαίνει στο λογαριασμό τους. Γιατί ενημερώνονται αυτόματα και δωρεάν με SMS, 10 λεπτά, 10 SMS & 10 ΜΒ πριν, αλλά και όταν εξαντληθεί εντελώς η δωρεάν χρήση του προγράμματός τους.
 • Προστασία ανήλικων

  Όσον αφορά τις υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης τηρούμε αυστηρά τους κανονισμούς για την προστασία των ανηλίκων κατά τη χρήση του κινητού. Για τις γραμμές 901 και 909 που διαθέτουμε, αλλά και τα πενταψήφια SMS, μπορεί να ζητηθεί φραγή μετά από τηλεφωνική ή γραπτή επικοινωνία του κατόχου του λογαριασμού (ενηλίκου) και σχετικού αιτήματος του.
 • Ασφάλεια για όλους

  Καθώς όλο και περισσότερες δραστηριότητες διεκπεραιώνονται online και η ανάγκη για προστασία των συσκευών, των προσωπικών στοιχείων, των συναλλαγών μεγαλώνει διαρκώς, προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες Σταθερής & Internet ολοκληρωμένη προστασία ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο από όλες τις οικογενειακές συσκευές (Υπολογιστές, Smartphones, Tablets) εντελώς δωρεάν.
 • Διαφανής Τιμολόγηση

  Φροντίζουμε σε όλα τα σημεία ενημέρωσης του πελάτη η πληροφορία χρέωσης να παρέχεται με διαφάνεια, αναλυτικά και με σαφήνεια, μέσα από τη διάθεση ανανεωμένων τιμοκαταλόγων, ενημέρωση στον Τύπο ή προσωπικής επικοινωνίας. Αναφορικά με τις υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης και κλήσεων αυξημένης χρέωσης, ενημερώνουμε αναλυτικά τους συνδρομητές μας σχετικά με τις εν λόγω χρεώσεις, εφαρμόζοντας πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕΤΤ και ανακοινώνοντας με σαφήνεια στον πάροχο της εκάστοτε υπηρεσίας τη χρέωση της κλήσης με δωρεάν ηχογραφημένο μήνυμα. Οι χρεώσεις όλων των υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.wind.gr).

Τα προϊόντα που παραλαμβάνουμε και διαθέτουμε εμπορικά από το δίκτυο συνεργατών μας, καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (CE mark), όπως αυτή έχει εναρμονιστεί στο ελληνικό δίκαιο.

«Πράσινο» Προϊόν

Στο πλαίσιο των καινοτόμων υπηρεσιών μας που συμβάλουν στην ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, έχουμε αναπτύξει τις υπηρεσίες:

 • WIND Business Cloud
  • WIND Business Marketplace
  • WIND Fleet Management
  • WIND Freeze Alert
 • Business Antivirus

Η Εταιρεία εφαρμόζει στο ακέραιο και δεσμεύει τρίτα συμβατικά μέρη για την εφαρμογή κωδίκων, που έχουν εκδοθεί από την ΕΕΤΤ και άπτονται θεμάτων προστασίας του καταναλωτή, και συγκεκριμένα τον:

 • Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές (Αποφ ΕΕΤΤ 488/82/30-7-2008), όπως ισχύει.
 • Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Αποφ ΕΕΤΤ 578/29/15.10.2010), όπως ισχύει.

Περαιτέρω, η Εταιρεία εφαρμόζει στο ακέραιο και δεσμεύει τρίτα συμβατικά μέρη για την εφαρμογή κωδίκων, που άπτονται θεμάτων προστασίας ανηλίκων, και συγκεκριμένα τον:

 • Κώδικα Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών.
 • Κώδικα Ευρωπαϊκού Μνημονίου για την ασφαλέστερη χρήση του κινητού τηλεφώνου από παιδιά και ν έους εφήβους, που έχουν συναφθεί και εφαρμόζονται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας.

Σε όλες τις συμβάσεις που συνάπτουμε με το καταναλωτικό κοινό συμπεριλαμβάνουμε αυστηρούς όρους σε σχέση με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, απαγορεύοντας στους συνδρομητές μας τη χρήση των υπηρεσιών μας με τρόπο που να παραβιάζει το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας επί ποινή διακοπής της σχετικής σύμβασης. Περαιτέρω, πληρούμε στο ακέραιο τις έννομες υποχρεώσεις μας ως πάροχος δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με την προστασία των παραπάνω δικαιωμάτων. Επιπροσθέτως, έχουμε υπογράψει Πλαίσιο Συνεργασίας με τους εγχώριους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ & Αυτοδιαχείρηση για το κομμάτι της μουσικής)με αντικείμενο την ανάληψη από κοινού δράσεων για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με την πειρατεία στο διαδίκτυο και την παρεπόμενη λόγω αυτής ζημία που υφίστανται οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένα ως ανθρώπινα δικαιώματα. Σχετικά με τη διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, διαθέτουμε ένα σύνολο κανόνων ασφαλείας υπό τη μορφή πολιτικών και διαδικασιών. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας γίνεται σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με τη χρήση ειδικών εντύπων, γενικών όρων συνεργασίας ή/και επιμέρους διαδικασιών, αναμένουμε κάθε προμηθευτής που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στον κατάλογο των συνεργαζομένων με την Εταιρεία μας προμηθευτών, να τελεί σε συμμόρφωση ως προς τις συναφείς με την επιχειρηματική του δράση υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και να αποφεύγει οποιαδήποτε αθέμιτη και ανήθικη επαγγελματική επιχειρηματική πρακτική.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναμένεται οι προμηθευτές μας να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία υγείας και ασφάλειας στης εργασία
 • Ασφάλεια πληροφοριών
 • ΑΑΑ ποιότητα
 • Καταπολέμηση της παιδικής εργασίας
 • Καταπολέμηση της άνισης μεταχείρισης
 • Εταιρική Υπευθυνότητα
 • Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι
 • Καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας και εκμετάλλευσης συμπεριφοράς προς τους εργαζομένους
 • Αμοιβές

Για να διασφαλίσουμε το αδιάβλητο της λειτουργίας του τμήματος προμηθειών μας, τη διαφάνεια και την αποφυγή περιστατικών διαφθοράς που μπορεί να σχετίζονται με αυτή, η επιλογή και αξιολόγηση των προμηθευτών μας, οι διαγωνισμοί καθώς και οι καθημερινές ενέργειες προμηθειών μας πραγματοποιούνται με βάση αναλυτικές, καταγεγραμμένες και επίσημες διαδικασίες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, προβλέποντας συγκεκριμένα μέτρα, ελέγχους και εγκρίσεις.