• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Εταιρική Υπευθυνότητα

Με σεβασμό στον άνθρωπο

Στη WIND Ελλάς, αναγνωρίζουμε ότι η επιχειρηματική μας δραστηριότητα επηρεάζει το κοινωνικό μας περιβάλλον σε επίπεδα οικονομικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Για αυτό λειτουργούμε με γνώμονα τη φιλοσοφία του βιώσιμου επιχειρείν, χτίζοντας την ευημερία μας σε μακροπρόθεσμό ορίζοντα και επενδύοντας στο μέλλον.

Ήδη από το 2016 έχουμε υιοθετήσει την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) ως το 2030 και έχουμε αποφασίσει να συμβάλλουμε ενεργά και αποτελεσματικά στην προώθηση της ευημερίας του πληθυσμού, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξή μας χτίζεται πάνω σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όπου συναντώνται οι επιχειρηματικές με τις κοινωνικές ανάγκες. Έτσι, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες με γνώμονα και τις επιταγές του κλάδου μας, ώστε να πετύχουμε πιο ουσιαστικά αποτελέσματα, επιδιώκοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελλοντικών γενεών. Αναλυτικά, η σύνδεση και έμπρακτη υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών με τα προγράμματα και τις δράσεις μας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017 εδώ.

20 Δεσμεύσεις για το 2020

Μέριμνά μας είναι η Εταιρική Υπευθυνότητα να αντανακλάται τόσο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το θεσμικό, φυσικό και πολιτισμικό μας περιβάλλον, όσο και στον τρόπο με τον οποίο θέτουμε τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς μας στόχους. Η θέσπιση στόχων αποτελούσε προτεραιότητα για την WIND Ελλάς από τότε που ξεκινήσαμε να θεωρούμε την εταιρική υπευθυνότητα ως πολύτιμο εργαλείο, κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη της εταιρείας και για την σχέση μας με την ελληνική κοινωνία, και τους πελάτες μας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε σαν κύριο μέλημα μας τη διαρκή βελτίωση της επίδρασης μας στους εργαζόμενους, κοινωνία και περιβάλλον με επικεντρωμένες δράσεις και ενέργειες.

Η εξέλιξη αυτής της διαχρονικής μας πορείας είναι η νέα μας Στρατηγική ‘’20 Δεσμεύσεις για 2020’’. Η στρατηγική αυτή αποτελείται από 20 δεσμεύσεις για το 2020 στα πλαίσια της μακροχρόνιας δέσμευσής μας για διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση. Με έναυσμα τους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη το 2030, θέτουμε στόχους για το 2020! Δεσμευόμαστε για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την κοινωνία, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας, με την θέσπιση 20 στόχων που θα μας δεσμεύσουν μέχρι το 2020.

Δείτε αναλυτικά τις 20 Δεσμεύσεις μας για το 2020 εδώ.

Για τους Ανθρώπους μας

Εμείς, στη WIND, δεσμευόμαστε στους δικούς μας ανθρώπους μας για την διαρκή εκπαίδευση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, για την ισορροπημένη εργασιακή σχέση, και για την ευκαιρία σε περισσότερες γυναίκες να αναλαμβάνουν θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης.

Για το Περιβάλλον

Εμείς, στη WIND, δεσμευόμαστε για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας, μέσα από συστηματικούς ενεργειακούς ελέγχους, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών για τη μείωση χρήσης χαρτιού, τη μείωση των αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις μας που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και τη δημιουργία του πρώτου κλιματικά ουδέτερου καταστήματός μας.

Για την Κοινωνία

Εμείς, στη WIND, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον πλοήγησης για τα παιδιά, μέσω του προγράμματος kids@safety και να συνεχίσουμε να γεφυρώνουμε τις αποστάσεις στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές του τόπου προσφέροντας απεριόριστη πρόσβαση στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο μέσα από το πρόγραμμα «ερχόμαστε κοντά».

Για την Αγορά

Εμείς, στη WIND, δεσμευόμαστε για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη συνεργασία μας με εγχώριους προμηθευτές, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και τις πρώτες ύλες της χώρας μας, ενώ δεν σταματάμε να επενδύουμε στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες χτίζοντας το δικό μας δίκτυο οπτικών ινών για να προσφέρουμε μια εξαιρετική εμπειρία επικοινωνίας στους πελάτες μας.

Γιατί εμείς στην WIND δεσμευόμαστε να φέρουμε τον χρόνο πιο κοντά. Δεν περιμένουμε. Προχωράμε μπροστά και συνεχίζουμε να μεγιστοποιούμε την συνεισφορά μας στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, με επιμονή και αποφασιστικότητα.

Τα θεμέλια

Οι βάσεις ανάπτυξης της νέας μας στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας «20 Δεσμεύσεις για το 2020» συνεχίζουν να βρίσκονται στους τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες: το Περιβάλλον, την Κοινωνία, τους Ανθρώπους μας και την Αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε.