• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Εταιρική Υπευθυνότητα

Με σεβασμό στον άνθρωπο

Στη WIND Ελλάς, αναγνωρίζουμε ότι η επιχειρηματική μας δραστηριότητα επηρεάζει το κοινωνικό μας περιβάλλον σε επίπεδα οικονομικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά και για αυτό εντάσσουμε την καθημερινή μας δραστηριότητα σε μια πολύπλευρη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας, με γνώμονα τη φιλοσοφία του βιώσιμου επιχειρείν. Ήδη από το 2016 έχουμε υιοθετήσει την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) ως το 2030 και έχουμε αποφασίσει να συμβάλλουμε ενεργά και αποτελεσματικά στην προώθηση της ευημερίας του πληθυσμού, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξή μας χτίζεται πάνω σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όπου συναντώνται οι επιχειρηματικές με τις κοινωνικές ανάγκες. Έτσι, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες με γνώμονα και τις επιταγές του κλάδου μας, ώστε να πετύχουμε πιο ουσιαστικά αποτελέσματα, επιδιώκοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελλοντικών γενεών. Αναλυτικά, η σύνδεση και έμπρακτη υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών με τα προγράμματα και τις δράσεις μας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας στον Απολογισμό 2016 εδώ.

 

Μέριμνα

Μέριμνά μας είναι η Εταιρική Υπευθυνότητα να αντανακλάται τόσο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το θεσμικό, φυσικό και πολιτισμικό μας περιβάλλον, όσο και στον τρόπο με τον οποίο θέτουμε τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς μας στόχους.

 

Στόχος

Η στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας που ακολουθούμε έχει ως πρωταρχικό στόχο να συνδέσει τις λειτουργίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, με τη δέσμευσή μας για μια καλύτερη κοινωνία και ένα βιώσιμο περιβάλλον όπου τα παιδιά μας θα έχουν την ευκαιρία και το δικαίωμα να διεκδικήσουν τη θέση τους.

Στη βάση αυτή, αναπτύσσουμε δράσεις που αφορούν στους άξονες στους οποίους επικεντρωνόμαστε: στo περιβάλλον, την κοινωνία, την αγορά και τους ανθρώπους μας.