• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Πολιτική Ποιότητας

Υψηλή Ποιότητα.

Το Όραμά μας

Να πρωταγωνιστούμε στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των πελατών μας και προσφέροντας ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις χάρις στην υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή κυριαρχία του ομίλου μας.

Η Αποστολή μας

Να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση των πελατών μας, κατανοώντας σε βάθος τις ανάγκες τους και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες τους με αξιοπιστία, ευελιξία και ποιότητα. Οι στρατηγικές παράμετροι που μας διαφοροποιούν είναι οι εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τμήμα της αγοράς, άριστη σχέση ποιότητας – κόστους, η αξιοπιστία προϊόντων και υπηρεσιών, η ποιότητα και εξυπηρέτηση, η κοινωνική ευθύνη και προσφορά. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας, των εργαζομένων μας και των μετόχων μας.

Οι Αξίες μας

  • Με επίκεντρο τον πελάτη: Όλες μας οι δραστηριότητες έχουν ως επίκεντρο τους πελάτες μας. Η κύρια αξία της εταιρείας μας είναι η ικανοποίηση των πελατών μας. Είμαστε πάντα πρόθυμοι να κατανοήσουμε σε βάθος τις ανάγκες των πελατών μας αλλά και να ενεργούμε με προνοητικότητα για την ικανοποίηση τους.
  • Υπευθυνότητα & Δέσμευση για Αποτέλεσμα: Αναλαμβάνουμε στόχους με υπευθυνότητα για το αποτέλεσμα και δεσμευόμαστε ότι η επίτευξη των στόχων της εταιρείας είναι προσωπική ευθύνη του καθενός μας.
  • Καινοτομία: Αγκαλιάζουμε την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων και προωθούμε τη βελτίωση των συστημάτων και διαδικασιών ώστε να ενισχύουμε τη θέση και την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας και του Ομίλου.
  • Προνοητικότητα: Προνοούμε, προβλέπουμε και επηρεάζουμε τα γεγονότα. Αναγνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε τις ευκαιρίες, όσο μικρές και αν είναι, διατυπώνοντας προτάσεις που μπορεί να βοηθήσουν την Εταιρεία και τον Όμιλο να επιτύχουν τους στόχους τους.
  • Ταχύτητα & Αίσθηση του επείγοντος: Πιστεύουμε ότι η ταχύτητα στην παροχή ποιοτικών πάντα λύσεων επηρεάζει σημαντικά το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρουμε και την αφοσίωση των πελατών μας. Ενδυναμώνουμε την αίσθηση του επείγοντος θέτοντας προτεραιότητες και στόχους και χειριζόμαστε με αποτελεσματικότητα απαιτήσεις, δυσκολίες και περίπλοκα ζητήματα προκειμένου να προσφέρουμε έγκαιρες και πρακτικές λύσεις.
  • Συνεργασία και Επικοινωνία: Εργαζόμαστε με ομαδικότητα σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης ώστε να ελαχιστοποιούμε τις συγκρούσεις και παράλληλα να μεγιστοποιούμε την πολύτιμη ανταλλαγή πληροφοριών και προσπαθειών για την από κοινού επίτευξη των στόχων της Εταιρείας και του Ομίλου.
  • Εταιρική Υπευθυνότητα: Καλλιεργούμε ένα περιβάλλον με σεβασμό στις Εταιρικές, κοινωνικές και ηθικές αξίες διασφαλίζοντας το Εταιρικό και Κοινωνικός όφελος.
  • Ηγεσία και Επαγγελματική υπεροχή: Ενθαρρύνουμε την συμμετοχή και την συνεχή ανάπτυξη του προσωπικού μας θέτοντας ως στόχο την πλήρη ικανοποίηση των προσδοκιών του Πελάτη. Βελτιώνουμε καθημερινά τις επαγγελματικές μας και προσωπικές μας ικανότητες συμβάλλοντας στην επιτυχία της Εταιρείας και του Ομίλου.

Όλοι αναγνωρίζουμε και ενθαρρύνουμε την αλλαγή σαν τον μόνο δρόμο προς τη βελτίωση.