Exit

Δείκτες Ποιότητας Σταθερής Τηλεφωνίας

Υψηλή Ποιότητα.

Σταθερή Τηλεφωνία.

Οι πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας μετρούν και παρουσιάζουν τους ακόλουθους Δείκτες Ποιότητας (Δ.Π.) των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας που παρέχουν:

 • Γενικές Πληροφορίες Δείκτη Ποιότητας F
 • F01 : Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων
 • F02 : Ποσοστό κοινοχρήστων τηλεφώνων σε κατάσταση λειτουργίας
 • F03 : Ποιότητα σύνδεσης για ομιλία
 • F04 : Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση
 • F05 : Συχνότητα αναφορών βλάβης ανά σύνδεση
 • F06: Χρόνος αποκατάστασης βλαβών
Γενικές Πληροφορίες Δείκτη Ποιότητας F

Οι πίνακες που ακολουθούν περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τους Δείκτες Ποιότητας F:

 • Χρονική περίοδος συλλογής δεδομένων.
 • Γεωγραφική κάλυψη υπηρεσίας (Περιφέρειες και Δήμοι).
Δείκτης Ποιότητας F01: Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων

Ο Δ.Π. F01 (Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων) εκφράζει το ποσοστό των αποτυχημένων  κλήσεων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Αποτυχημένη κλήση θεωρείται η απόπειρα κλήσης σε έναν έγκυρο αριθμό, κατάλληλα καλούμενο,  η οποία ακολουθεί τόνο  πληκτρολόγησης (dial tone), όπου δεν έχει  αναγνωριστεί ούτε  τόνος  κατειλημμένου (busy tone), ούτε  τόνος  κουδουνίσματος (ringing tone) ούτε  κάποιο  άλλο  σήμα  ενδεικτικό της επιτυχίας της κλήσης, στη γραμμή πρόσβασης του καλούντος  χρήστη  μέσα σε χρονικό  διάστημα  30 δευτερολέπτων από τη στιγμή που η πληροφορία διεύθυνσης (το τελευταίο ψηφίο του αριθμού του συνδρομητή  που καλείται) που απαιτείται για  την  αποκατάσταση της κλήσης γίνει  δεκτή  από το δίκτυο.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων  παρουσιάζονται σε πίνακες οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ποσοστά  αποτυχημένων  κλήσεων  για  εθνικές  και διεθνείς κλήσεις.
 • Αναφορά σε επεξηγηματικό  κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές  πληροφορίες για την αποσαφήνιση  του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.
Δείκτης Ποιότητας F02: Ποσοστό κοινοχρήστων τηλεφώνων σε κατάσταση λειτουργίας

Ο Δ.Π. F02 (Ποσοστό κοινοχρήστων τηλεφώνων σε κατάσταση λειτουργίας) ορίζεται ως το ποσοστό των κοινόχρηστων τηλεφώνων σε πλήρη κατάσταση λειτουργίας όπου ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν από αυτά και όπως αυτές διατίθενται σε κανονική βάση.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ποσοστό κοινόχρηστων τηλεφώνων σε κατάσταση λειτουργίας πανελλαδικά και ανά Διοικητική Περιφέρεια
 • Αναφορά σε επεξηγηματικό κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την αποσαφήνιση του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.
Δείκτης Ποιότητας F03: Ποιότητα σύνδεσης για ομιλία

Ο Δ.Π. F03 (Ποιότητα σύνδεσης για ομιλία) αποτελεί Δ.Π. της ομιλίας  από άκρο σε άκρο σε μία κλήση φωνητικής  υπηρεσίας  στο  ίδιο  δίκτυο.  Εκφράζεται με έναν από τους ακόλουθους  όρους κατηγοριών ποιότητας: «πολύ υψηλή», «υψηλή», «μέση», «χαμηλή» και «πολύ χαμηλή» ποιότητα.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • i. Κατηγορία ποιότητας των  συνδέσεων  για  ομιλία της  φωνητικής υπηρεσίας  (πολύ υψηλή, υψηλή, μέση, χαμηλή και πολύ χαμηλή), σύμφωνα με τη Σύσταση της ITU−T G.109, ανά διάταξη  αναφοράς και συνδυασμό τερματικών συσκευών.
 • ii. Πλευρά λήψης κάθε διάταξης αναφοράς
 • iii. Αναφορά  σε κείμενο  που περιλαμβάνει:
  α. Ταυτοποίηση των  τερματικών σημείων  των  διατάξεων  αναφοράς (ιδίως, Τοπικό Κέντρο,  Δήμος,  Περιφέρεια,).
  β. Είδος χαρακτηριστικά των τερματικών που χρησιμοποιήθηκαν για τους  υπολογισμούς.
  γ. Επεξηγηματικές πληροφορίες για την αποσαφήνιση του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.
Δείκτης Ποιότητας F04: Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση

Ο Δ.Π. F04 (Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση) εκφράζει το  χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή  που μία παραδεκτή (έγκυρη) παραγγελία υπηρεσίας σύνδεσης γίνεται δεκτή  από έναν πάροχο άμεσης υπηρεσίας μέχρι  τη  στιγμή  που η υπηρεσία  είναι  διαθέσιμη για χρήση (ολοκλήρωση  παραγγελίας).

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες :

 • i. Χρόνος  x1 στον  οποίο  το  50% των ταχύτερα ικανοποιημένων παραγγελιών ολοκληρώνεται  [με  (μέσο ποσοστό  Διαχειριστή γραμμής  πρόσβασης  επί x1) και (μέσο ποσοστό του ίδιου του παρόχου επί x1) (μόνο στην περίπτωση παρόχων άμεσης υπηρεσίας που δεν διαχειρίζονται τη γραμμή πρόσβασης)] συνολικά (δηλαδή για το σύνολο των ταχύτερα ικανοποιημένων παραγγελιών) και ανά Περιφέρεια (δηλαδή για τις ταχύτερα ικανοποιημένες παραγγελίες ανά Περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας στην οποία η υπηρεσία παρέχεται είτε  στο σύνολο είτε σε τμήμα της).
 • ii. Χρόνος  x2 στον  οποίο το  95% των ταχύτερα ικανοποιημένων παραγγελιών ολοκληρώνεται  [με  (μέσο ποσοστό  Διαχειριστή γραμμής  πρόσβασης  επί x2) και (μέσο ποσοστό του ίδιου του παρόχου επί x2) (μόνο στην περίπτωση παρόχων άμεσης υπηρεσίας που δεν διαχειρίζονται τη γραμμή πρόσβασης)] συνολικά (δηλαδή για το σύνολο των ταχύτερα ικανοποιημένων παραγγελιών) και ανά Περιφέρεια (δηλαδή για τις ταχύτερα ικανοποιημένες παραγγελίες ανά Περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας στην οποία η υπηρεσία παρέχεται είτε  στο σύνολο είτε σε τμήμα της).
 • iii. Ποσοστό παραγγελιών που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία  που συμφωνήθηκε  με τον  πελάτη (εφόσον συνάπτονται τέτοιες συμφωνίες) συνολικά και ανά Περιφέρεια όπου παρέχεται η υπηρεσία (με μερική ή ολική γεωγραφική κάλυψη).
 • iv. Πληροφορίες για τους  τρόπους υποβολής παραγγελιών  σύνδεσης  και αντίστοιχες ώρες λειτουργίας.
 • v. Ακρίβεια συναντήσεων με πελάτη στις εγκαταστάσεις του πελάτη  (όπως οποτεδήποτε μέσα σε μία ώρα ή το μισό μιας ημέρας) (εφόσον καθορίζεται).
 • vi. Αναφορά σε επεξηγηματικό κείμενο  που περιλαμβάνει  συνοπτικές πληροφορίες για  την  αποσαφήνιση του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.
Δείκτης Ποιότητας F05: Συχνότητα αναφορών βλάβης ανά σύνδεση

Ο Δ.Π. F05 (Συχνότητα  αναφορών βλάβης ανά σύνδεση) εκφράζει τον αριθμό των παραδεκτών  (έγκυρων) αναφορών βλάβης ανά γραμμή πρόσβασης (σύνδεση).

Ως παραδεκτή αναφορά βλάβης θεωρείται μία πλήρης και ακριβής αναφορά διακοπτόμενης  ή υποβαθμισμένης υπηρεσίας, η οποία γίνεται από τον πελάτη  (ή από κά ποιον εκπρόσωπο αυτού) στο δημοσιοποιημένο σημείο επαφής του παρόχου υπηρεσίας  (είτε  προφορικά  είτε σε γραπτή μορφή είτε  σε οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή μορφή), αποδίδεται στο δίκτυο  του παρόχου υπηρεσίας ή σε οποιοδήποτε αλληλοσυνδεόμενο δημόσιο  δίκτυο και δεν αποδεικνύεται ότι είναι αβάσιμη κατά τον έλεγχο.  Εξαιρούνται  οι βλάβες  σε οποιοδήποτε μέρος εξοπλισμού στην πλευρά του πελάτη στα τερματικά σημεία  του δικτύου.

Οι αναφορές βλάβης θεωρούνται παραδεκτές,  εκτός εάν συντρέχει συγκεκριμένος λόγος  για να θεωρηθούν μη παραδεκτές (αβάσιμες). Περίπτωση  όπου πελάτης αναφέρει  βλάβη που βρίσκεται  επιδιορθωμένη κατά τον έλεγχο, μετράται ως παραδεκτή αναφορά εκτός κι εάν ο πάροχος υπηρεσίας έχει λόγους να πιστεύει ότι η βλάβη δεν συνέβη ποτέ και δύναται  να το τεκμηριώσει.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Αριθμός παραδεκτών αναφορών βλάβης συνολικά καθώς και ανά Περιφέρεια όπου παρέχεται η υπηρεσία (με μερική ή ολική γεωγραφική κάλυψη).
 • Μέση τιμή γραμμών πρόσβασης συνολικά καθώς και ανά Περιφέρεια όπου παρέχεται η υπηρεσία (με μερική ή ολική γεωγραφική κάλυψη).
 • Αριθμός παραδεκτών αναφορών βλάβης ανά γραμμή πρόσβασης (σύνδεση) συνολικά καθώς και ανά Περιφέρεια  όπου παρέχεται η υπηρεσία  (με μερική ή ολική γεωγραφική κάλυψη).
 • Πληροφορίες για  τους  τρόπους υποβολής  αναφορών  βλάβης  και  αντίστοιχες ώρες  λειτουργίας και χρεώσεις.
 • Αναφορά  σε επεξηγηματικό κείμενο  που περιλαμβάνει  συνοπτικές πληροφορίες για  την  αποσαφήνιση του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.
Δείκτης Ποιότητας F06: Χρόνος αποκατάστασης βλαβών

Ο Δ.Π. F06 (Χρόνος  αποκατάστασης  βλαβών) εκφράζει το  χρόνο από τη στιγμή  που μια παραδεκτή (έγκυρη) αναφορά  βλάβης λαμβάνεται από τον πάροχο υπηρεσίας, μέχρι τη στιγμή  που το/τα στοιχεία της  υπηρεσίας  ή η υπηρεσία  εξ  ολοκλήρου αποκατασταθεί σε  κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως ίσχυαν πριν επέλθει  η βλάβη.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες, οι οποίοι περιέχουν τις ακόλουθες  πληροφορίες:

 • Χρόνος  x1 στον  οποίο το  50% των ταχύτερα επιδιορθωμένων βλαβών που αφορούν  τη γραμμή πρόσβασης αποκαθίσταται [με (μέσο ποσοστό Διαχειριστή γραμμής πρόσβασης επί x1) και (μέσο ποσοστό του ίδιου του  παρόχου  επί x1) (μόνο στην  περίπτωση  παρόχων άμεσης  υπηρεσίας  που δεν  διαχειρίζονται τη  γραμμή πρόσβασης)] συνολικά (δηλαδή για το σύνολο των ταχύτερα επιδιορθωμένων βλαβών) και  ανά Περιφέρεια (δηλαδή για τις  ταχύτερα επιδιορθωμένες βλάβες ανά Περιφέρεια της  Ελληνικής  Επικράτειας στην  οποία  η υπηρεσία  παρέχεται είτε στο  σύνολο  είτε σε  τμήμα της).
 • Χρόνος x2 στον  οποίο το 95% των ταχύτερα επιδιορθωμένων βλαβών που αφορούν  τη γραμμή πρόσβασης αποκαθίσταται [με (μέσο ποσοστό Διαχειριστή γραμμής  πρόσβασης  επί x2) και  (μέσο  ποσοστό  του ίδιου  του  παρόχου επί x2) (μόνο στην  περίπτωση  παρόχων  άμεσης  υπηρεσίας  που δεν  διαχειρίζονται τη γραμμή πρόσβασης)] συνολικά  (δηλαδή για το σύνολο των ταχύτερα επιδιορθωμένων βλαβών) και ανά Περιφέρεια (δηλαδή για τις ταχύτερα επιδιορθωμένες βλάβες ανά Περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας στην οποία η υπηρεσία  παρέχεται είτε  στο  σύνολο είτε  σε τμήμα της).
 • Χρόνος στον οποίο το 50% των ταχύτερα επιδιορθωμένων υπολοίπων βλαβών αποκαθίσταται συνολικά καθώς και ανά Περιφέρεια όπου παρέχεται η υπηρεσία (με μερική ή ολική γεωγραφική κάλυψη).
 • Χρόνος στον οποίο το 95% των ταχύτερα επιδιορθωμένων υπολοίπων βλαβών αποκαθίσταται συνολικά καθώς και ανά Περιφέρεια όπου παρέχεται η υπηρεσία (με μερική ή ολική γεωγραφική κάλυψη).
 • Πληροφορίες για  τους  τρόπους  υποβολής  αναφορών  βλάβης  και  αντίστοιχες ώρες  λειτουργίας και χρεώσεις.
 • Ακρίβεια συναντήσεων με πελάτη στις εγκαταστάσεις του πελάτη  (όπως οποτεδήποτε μέσα σε μία ώρα ή το μισό μιας ημέρας) (εφόσον καθορίζεται).
 • Αναφορά σε επεξηγηματικό κείμενο που περιλαμβάνει συνοπτικές  πληροφορίες για την αποσαφήνιση  του δείκτη και των αποτελεσμάτων προς το κοινό.

Χρησιμοποιείς τον Internet Explorer 8

Για να έχεις καλύτερη εμπειρία και πλοήγηση στο νέο site της WIND κάνε update στον Internet Explorer 10:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ BROWSER
Συνέχεια στο wind.gr