• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Δείκτες Ποιότητας Σταθερής Τηλεφωνίας

Υψηλή Ποιότητα.

Σταθερή Τηλεφωνία.

Οι πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας μετρούν και παρουσιάζουν τους ακόλουθους Δείκτες Ποιότητας (Δ.Π.) των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας που παρέχουν:

  • Γενικές Πληροφορίες Δείκτη Ποιότητας F
  • F01 : Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων
  • F02 : Ποσοστό κοινοχρήστων τηλεφώνων σε κατάσταση λειτουργίας
  • F03 : Ποιότητα σύνδεσης για ομιλία
  • F04 : Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση
  • F05 : Συχνότητα αναφορών βλάβης ανά σύνδεση
  • F06: Χρόνος αποκατάστασης βλαβών
Γενικές Πληροφορίες Δείκτη Ποιότητας F
Δείκτης Ποιότητας F01: Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων
Δείκτης Ποιότητας F02: Ποσοστό κοινοχρήστων τηλεφώνων σε κατάσταση λειτουργίας
Δείκτης Ποιότητας F03: Ποιότητα σύνδεσης για ομιλία
Δείκτης Ποιότητας F04: Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση
Δείκτης Ποιότητας F05: Συχνότητα αναφορών βλάβης ανά σύνδεση
Δείκτης Ποιότητας F06: Χρόνος Αποκατάστασης Βλαβών