• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Δείκτες Ποιότητας

Υψηλή Ποιότητα

Συγκρίσιμοι Δείκτες Ποιότητας

Η ΕΕΤΤ, με την υπ' αριθ. ΑΠ. 621/011/27-09-2011 Απόφασή της (ΦΕΚ 2417/Β/1-11-2011), τροποποίησε και κωδικοποίησε την Απόφαση που καθορίζει τους Δείκτες Ποιότητας (Δ.Π.) των παρεχόμενων προς το κοινό (δημόσιων) υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ώστε οι τελικοί χρήστες να διευκολύνονται:

  • Στη σύγκριση της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και
  • Στην πιστοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, της ποιότητας υπηρεσιών που ήδη τους παρέχονται.

Τι είναι οι Δείκτες Ποιότητας;

Ως «Δείκτης Ποιότητας» (Δ.Π.) ή «παράμετρος ποιότητας» νοείται το μέτρο ενός συνόλου μεγεθών μέσω του οποίου αποτιμάται μέρος/ στοιχεία της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.Ποιες κατηγορίες Δεικτών Ποιότητας υπάρχουν;

Οι υπηρεσίες, των οποίων τους Δείκτες Ποιότητας οι πάροχοι οφείλουν να μετρούν είναι οι εξής:

  • Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας
  • Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
  • Ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες VoIP
  • Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών
  • Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου

Αναλυτικά: