• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Εταιρική Υπευθυνότητα

Επιχειρούμε υπεύθυνα με σεβασμό στον Άνθρωπο

Στη WIND Ελλάς, αναγνωρίζουμε ότι η επιχειρηματική μας δραστηριότητα επηρεάζει το κοινωνικό μας περιβάλλον σε επίπεδα οικονομικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Για αυτό λειτουργούμε με γνώμονα τη φιλοσοφία του βιώσιμου επιχειρείν, χτίζοντας την ευημερία μας σε μακροπρόθεσμό ορίζοντα και επενδύοντας στο μέλλον.

Από το 2016 έχουμε υιοθετήσει την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) ως το 2030 και έχουμε αποφασίσει να συμβάλλουμε ενεργά και αποτελεσματικά στην προώθηση της ευημερίας του πληθυσμού, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξή μας χτίζεται πάνω σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όπου συναντώνται οι επιχειρηματικές με τις κοινωνικές ανάγκες. Αναλυτικά, η σύνδεση και έμπρακτη υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών με τα προγράμματα και τις δράσεις μας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017 εδώ.


Η θέσπιση στόχων αποτελούσε προτεραιότητα για την WIND Ελλάς από τότε που ξεκινήσαμε να θεωρούμε την εταιρική υπευθυνότητα ως πολύτιμο εργαλείο, κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη της εταιρείας και για την σχέση μας με την ελληνική κοινωνία και τους πελάτες μας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε σαν κύριο μέλημα μας τη διαρκή βελτίωση της επίδρασης μας στους εργαζόμενους, κοινωνία και περιβάλλον με επικεντρωμένες δράσεις και ενέργειες.

Η εξέλιξη αυτής της διαχρονικής μας πορείας είναι η νέα μας Στρατηγική "20 Στόχοι για 2020". Η στρατηγική αυτή αποτελείται από 20 Στόχους για το 2020 στα πλαίσια της μακροχρόνιας δέσμευσής μας για διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση. Με έναυσμα τους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη το 2030, θέτουμε στόχους για το 2020!
Οι βάσεις ανάπτυξης της νέας μας στρατηγικής συνεχίζουν να βρίσκονται στους τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες: το Περιβάλλον, την Κοινωνία, τους Ανθρώπους μας και την Αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

Δείτε αναλυτικά τις 20 Στόχους μας για το 2020 εδώ.