Το Τρέξιμο Είναι Μέσα Μας

Το Τρέξιμο Είναι Μέσα Μας

Όχι γιατί έπρεπε, αλλά γιατί το θελήσαμε. Γιατί είναι στη φύση μας, στην ανατομία του σώματος. Γιατί είναι μέσα μας.

Το Τρέξιμο Είναι Μέσα μας.