Ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων ισχύει η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WIND, η οποία βρίσκεται αναρτημένη εδώ.
Τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερόμενων θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά προς το σκοπό της εν λόγω φόρμας. Στο πλαίσιο αυτό θα τηρηθούν σε αρχείο από τη WIND για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ενημέρωση του ενδιαφερομένου, ενώ κατόπιν το σχετικό αρχείο θα διαγραφεί.
Αποδέχομαι τα παραπάνω , καθώς και να επικοινωνήσει μαζί μου η WIND Ελλάς με sms, είτε με άλλο ηλεκτρονικό μέσο (e-mail) για την εκ νέου ενημέρωση μου. Γνωρίζω ότι διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή εδώ.