• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Net Neutrality

Στη WIND ενισχύουμε συνεχώς το δίκτυο μας ώστε να υποστηρίζουμε ό,τι και όπως το χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου για να ζεις τον σύγχρονο κόσμο της επικοινωνίας. Επενδύουμε στην τεχνολογία με στόχο να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους συνδρομητές μας ώστε να απολαμβάνουν αξεπέραστη ποιότητα επικοινωνίας. Πιστεύουμε στη δύναμη του σύγχρονου κόσμου όπου τα πάντα είναι δίκτυο και όταν έχεις δίκτυο μπορείς να κάνεις τα πάντα.

Στο πλαίσιο του Net Neutrality η WIND λαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρχει δίκαιη μεταχείριση των χρηστών ανεξαρτήτως πλατφόρμας, χρήσης και περιεχομένου.


Τι ταχύτητα χρειάζομαι για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες;

Μια σημαντική παράμετρος για την αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων (data throughput) με μονάδα μέτρησης το Mbit/second (Mbps). Υψηλές ταχύτητες μετάδοσης χρειάζονται είτε για τη χρήση υπηρεσιών με μεγάλες απαιτήσεις ταχύτητας (πχ. βίντεο συνεχούς ροής υψηλής ανάλυσης) είτε για την ταυτόχρονη χρήση περισσότερων από μία υπηρεσίες. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι συνηθέστερες υπηρεσίες διαδικτύου που δύνανται να υποστηρίζονται με τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές ταχύτητας μετάδοσης.

Υπηρεσίες Χαμηλότερη ταχύτητα (Mbps)
Γενικές
Instant Messaging Χαμηλότερη του 1
VoIP Χαμηλότερη του 1
Email Χαμηλότερη του 1
Web Browsing Χαμηλότερη του 1
Gaming 1-3
Χρήση Social Media 1-3
Μεταφορά αρχείων 3-5
Media
Streaming Μουσικής Χαμηλότερη του 1
Προσωπικές βιντεοκλήσεις (π.χ. Skype) 1-3
Streaming Βίντεο 360p Χαμηλότερη του 1
Streaming Βίντεο 480p 1-3
Streaming Βίντεο 720p 3-5
Streaming Βίντεο 1080p 5-10
Streaming Βίντεο 2Κ Μεγαλύτερη των 10

Βάσει του παραπάνω πίνακα, παρατίθεται η ενδεικτική χρήση στην οποία αντιστοιχούν συγκεκριμένοι όγκοι δεδομένων:

Διαχείριση κίνησης

Όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουδετερότητα του Διαδικτύου (ΕΕ 2015/2120) και τον Εθνικό Κανονισμό Ανοικτού Διαδικτύου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει τις παρακάτω εύλογες πρακτικές διαχείρισης της διαδικτυακής κίνησης ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική χρήση των πόρων του δικτύου και η ισότιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Υπηρεσία Σταθερής
Υπηρεσία Κινητής
SimpleFi

Επίσης, εφαρμόζονται και οι παρακάτω επιτρεπόμενες πρακτικές που υπάγονται στις εξαιρέσεις του Άρθρου 2.3 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουδετερότητα του Διαδικτύου (ΕΕ 2015/2120) και αφορούν την:

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή αποφάσεις δικαστηρίων
Διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας του δικτύου της Wind Ελλάς

Περιορισμοί χρήσης τερματικού εξοπλισμού

Στη σταθερή υπηρεσία, η τεχνική προώθησης θυρών δεν μπορεί να εφαρμοστεί για συγκεκριμένες θύρες (8084, 8083, 58000, 2371, 7547) καθώς αυτές είναι δεσμευμένες για την επικοινωνία του συστήματος διαχείρισης τερματικών συσκευών με τον εξοπλισμό του συνδρομητή (modem/router).