• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Δυνατότητες υπηρεσίας

Τώρα μπορείς τα πάντα!

 • Πρόσβαση από Η/Υ με οποιοδήποτε browser και από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο
 • Απεικόνιση του χάρτη σε όλη την οθόνη (Full Screen)
 • Δημιουργία υπολογαριασμών (sub accounts)
 • Σύνδεση με όλα τα καταγραφικά θερμοκρασιών (Euroscan,ThermoKing, Carrier)
 • Ειδοποίηση σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας μπαταριάς, αποσύνδεσης κεραίας GPS, μετακίνησης οχήματος με σβησμένη μηχανή
 • Ειδοποίηση σε περίπτωση υπέρβασης ταχύτητας η οποία έχει ορισθεί
 • Εντοπισμός και παρακολούθηση ενός ή περισσοτέρων οχημάτων συγχρόνως σε πραγματικό χρόνο
 • Δυνατότητα επιλογής οχημάτων και διαδρομών με πληροφορίες: απόστασης/στάσεων/ταχύτητας διαδρομής
 • Παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης όλων των οχημάτων συγχρόνως σε μία οθόνη
 • Παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο των συμβάντων όλων των οχημάτων συγχρόνως σε ένα pop-up παράθυρο
 • Απεικόνιση δυναμικών γραφημάτων με τις τιμές των αισθητήρων
 • Μαζικός προσδιορισμός σημείων ενδιαφέροντος στον χάρτη με ορισμό από τον χρήστη της διαμέτρου κάθε σημείου
 • Ειδοποίηση μέσω SMS για κίνηση εκτός ή εντός προσδιορισμένων γεωγραφικών ορίων
 • Εύρεση διευθύνσεων καθώς και του πλησιέστερου οχήματος στην διεύθυνση αυτή (απεικόνιση και τις χιλιομετρικής απόστασης)
 • Καταγραφή ιστορικού διαδρομών με όλες τις πληροφορίες έως 1 χρόνο
 • Παρακολούθηση στάθμης καυσίμων
 • Παρακολούθηση θερμοκρασίας ψυκτικών θαλάμων
 • Ειδοποίηση μέσω φωνητικής κλήσης και SMS σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 • Αναγνώριση οδηγού -  immobilizer
 • Εργαλεία ανάλυσης και στατιστικών με πληροφορίες όπως:
  • Διαδρομές (διεύθυνση αφετηρίας/προορισμού)
  • Χρόνος στάσεων
  • Καταναλώσεις οχήματος (καύσιμα)
  • Ταχύτητα (μέση, μέγιστη ταχύτητα)
  • Απόσταση που διανύθηκε ανά όχημα/οδηγό
  • Πληροφορίες αισθητήρων (π.χ θερμοκρασία ψυγείων)
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα εταιρείας
 • Δυνατότητα Περιαγωγής (Roaming)

Για περισσότερες πληροφορίες

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα WIND
 • Επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Τμήμα Εταιρικών Πωλήσεων της WIND στο 1277 δωρεάν από εταιρικό κινητό WIND ή από σταθερό στο 800 500 1277