Σημειώσεις τιμοκαταλόγων
Tα δωρεάν MB για κίνηση Mobile Internet από ενεργοποιημένα προπληρωµένα πακέτα ενσωματωμένης χρήσης και προσφορές δεν θα μπορούν να καταναλωθούν σε περίπτωση μηδενικού υπολοίπου. Ελάχιστο προαπαιτούμενο υπόλοιπο εξακολουθεί να είναι το 0,01€. Η κατανάλωση του δωρεάν χρόνου ομιλίας από τα F2G πακέτα ενσωματωμένης χρήσης γίνεται ανά δευτερόλεπτο µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης κλήσης τα 3 λεπτά.

Εθνικές κλήσεις («Προς Όλους»), αφορούν κλήσεις προς όλους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας ελληνικών δικτύων που βρίσκονται εντός Ελλάδας (69ΧΧΧΧΧΧΧΧ) και προς όλους τους γεωγραφικούς αριθμούς ελληνικών δικτύων σταθερής τηλεφωνίας (2ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ). Δεν αφορά κλήσεις προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (όπως ενδεικτικά: σύντομους κωδικούς, προσωπικό τηλεφωνητή, τηλεφωνικού καταλόγου κλπ.).

Οποιοδήποτε bonus λεπτών ομιλίας, δωρεάν, SMS, ή ΜΒ αποδίδεται σε συνδρομητές λόγω μόνιμων ή εποχικών ειδικών προσφορών δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και σε καθεστώς περιαγωγής.

Εφαρμόζεται ενιαίο τέλος διαχείρισης 0,30€ ανά ανανέωση.

Μέγιστος αριθµός ενεργοποιήσεων για τα βασικά πακέτα είναι 4 φορές ανά 30 ημέρες και για τα πακέτα των 3€ (MORE & TURBO), 2 φορές ανά 30 ημέρες.Τα πακέτα των 3€ (MORE & TURBO) λειτουργούν συνδυαστικά με τα βασικά πακέτα.

Τα πακέτα των 3€ είναι διαθέσιμα για 30 ημέρες από την τελευταία ενεργοποίηση οποιουδήποτε βασικού πακέτου από τον συνδρομητή. Κάθε νέα ενεργοποίηση βασικού πακέτου ανανεώνει τη διαθεσιμότητα των πακέτων 3€ για ακόμη 30 ημέρες.

Όλα τα πακέτα μπορούν να ενεργοποιηθούν με δωρεάν κλήση στο 1265

Για γενικές πληροφορίες καρτοκινητής μπορείτε να καλείτε δωρεάν το 1272 από το κινητό σας.

Ανακοινώνεται ότι από τις 15 Ιουνίου 2015 αυξάνεται η χρέωση των κλήσεων προς εθνικούς προορισμούς για όλους τους νέους συνδρομητές καρτοκινητής F2G και για τους υφιστάμενους συνδρομητές καρτοκινητής F2G που ανήκουν στο εμπορικά διαθέσιμο πρόγραμμα χρήσης, από 0,007370€/δευτερόλεπτο σε 0,0081€/δευτερόλεπτο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρήσης είναι ισχύον από τις 18/11/2009 και η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά σε όλες τις ενεργοποιήσεις πακέτων σύνδεσης F2G μετά από αυτή την ημερομηνία ή όσους συνδρομητές έχουν μεταβεί οικειοθελώς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρήσης από τις 18/11/2009 και έπειτα.

H χρέωση των εθνικών κλήσεων γίνεται ανά 60".

Οι διεθνείς κλήσεις χρεώνονται ανά 60’’

Όλες οι τιµές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%