Προτεραιότητα κατανάλωσης
1.Κατανάλωση πρώτα από την ενσωματωμένη χρήση προς το λιγότερο ευρύ προορισμό (π.χ τα 600 λεπτά χρόνου ομιλίας προς WIND/Q).
2.Κατανάλωση ενσωματωμένης χρήσης προς όλα τα δίκτυα ( πχ τα 400' προς όλους, από το πακέτο Talk to All & Data ).
3.Κατανάλωση ενσωματωμένης χρήσης από το πακέτο Blender.
4.Κατανάλωση χρηματικού bonus (π.χ εποχική προσφορά.
5.Κατανάλωση από τα διαθέσιμα δωρεάν € που έχεις στο υπόλοιπό σου (τα διαθέσιμα χρήματα από ανανεώσεις καρτών).

Παρατηρήσεις:

Η κατανάλωση των προγραμμάτων έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Μεταξύ περισσότερων της μίας προσφοράς/πακέτου δωρεάν λεπτών/ SMS προς τους ίδιους προορισμούς, θα καταναλώνεται πρώτη αυτή η οποία έχει τη νωρίτερη ημερομηνία λήξηςΑν ο συνδρομητής έχει ενεργοποιήσει την ίδια προσφορά/πακέτο παραπάνω από μία φορές, απολαμβάνει την ενσωματωμένη χρήση του νέου πακέτου προστιθέμενη στην εναπομείνασα χρήση του πρώτου πακέτου. Τα εναπομείναντα λεπτά/SMS/MB από κάθε πακέτο εξακολουθούν να έχουν τη δική τους ημερομηνία λήξης, αλλά προτεραιότητα κατανάλωσης έχει το πακέτο/προσφορά που λήγει πρώτο.

Αν ο συνδρομητής έχει ενεργοποιήσει διαφορετικές προσφορές/ πακέτα λεπτών ομιλίας ή SMS προς τον ίδιο προορισμό, απολαμβάνει υψηλότερη προτεραιότητα κατανάλωσης για το πακέτο που λήγει πρώτο.

Αναφορικά με όλες τις προσφορές Mobile internet, πρώτα καταναλώνονται τα δωρεάν MB από Bonuses και προσφορές, (Log & Win, Bonus ανανέωσης 500MB, κλπ.) & στη συνέχεια τα πακέτα Mobile Internet: Data #1, Data #2, κλπ, (όλα με την ίδια προτεραιότητα, με βάση μόνο το ποιο λήγει πρώτο). Μετά από αυτά, καταναλώνονται τα ΜΒ από το πακέτα Combo, μετά τα 2 GB από το φοιτητικό πακέτο ενσωματωμένης χρήσης και το bonus Free2Surf. Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση συνδρομητής ο οποίος έχει ενεργοποιήσει πάνω από μία φορά το ίδιο πακέτο/προσφορά, καταναλώνει πρώτα τα MB από το πακέτο/ προσφορά που ενεργοποίησε πρώτο.

Στην ειδική περίπτωση που συνδρομητής έχει ενεργοποιήσει ένα Bonus A σε λεπτά/sms προς κάποιο συγκεκριμένο προορισμό ( πχ online bonus πακέτων προς WIND/Q), στη συνέχεια ενεργοποιήσει κάποιο άλλο Bonus B ή πακέτο B προς WIND/Q (πχ bonus ανανέωσης Καταστημάτων) και έπειτα ενεργοποιήσει εκ νέου το Bonus A προτού τα λεπτά από την πρώτη ενεργοποίηση έχουν λήξει ή εξαντληθεί ( δηλαδή ξανά το online bonus προς Wind/Q), παρότι κάθε ποσότητα λεπτών/sms έχει τη δική της διάρκεια λήξης, τα λεπτά/sms από το Bonus A (θα καταναλωθούν όλα μαζί με χαμηλότερη προτεραιότητα κατανάλωσης σε σύγκριση με το Bonus ή πακέτο Β. Δηλαδή το Β, θα καταναλωθεί πρώτο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει εφόσον ο συνδρομητής ενεργοποιήσει ένα πακέτο, στη συνέχεια ένα Βonus και μετά πάλι προτού λήξει το πρώτο πακέτο, ενεργοποιήσει ένα νέο πακέτο προς τους ιδίους προορισμούς με το αρχικό πακέτο.

Σε περιπτώσεις ταυτόχρονης ενεργοποίησης πακέτου από το online περιβάλλον ενώ ο συνδρομητής πραγματοποιεί ήδη κλήση φωνής/βιντεοκλήση, τα δωρεάν λεπτά ομιλίας η λεπτά από Bonus που ενεργοποιήθηκαν από το συγκεκριμένο πακέτο/bonus, θα αρχίσουν να καταναλώνονται από την επόμενη κλήση και όχι από την τρέχουσα.