Τι μου προσφέρει το Rollover;
Τα data σου δεν πάνε χαμένα. Μπορείς να μεταφέρεις τα data από το πακέτα που έχεις ήδη ενεργοποιήσει, αν ενεργοποιήσεις το ίδιο πακέτα πριν τη λήξη του.