Διευκρινίσεις Log n Win
  • Τα δωρεάν λεπτά, SMS & MB δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
  • Τα δωρεάν SMS ή λεπτά προς όλους αφορούν σε όλα τα κινητά και σταθερά δίκτυα εντός Ελλάδας.
  • Κάθε Log n Win δώρο έχει διάρκεια 7 ημέρες.
  • Η κατανάλωση των δωρεάν λεπτών γίνεται με ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα 3 λεπτά και μετά ανά δευτερόλεπτο, ενώ τα MB καταναλώνονται ανά 1ΚΒ.
  • Για τη χρήση των MB απαιτείται διαθέσιμο υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με 0,01€.